Giấy xác nhận dân sự 2021 – Mẫu đơn xin xác nhận dân sự

Mẫu đơn xin xác nhận dân sự

Mẫu đơn xin xác nhận dân sự hay Giấy xác nhận dân sự của được sử dụng trong các trường hợp cần xác nhận quyền dân sự cho bản thân để chứng minh về lý lịch cá nhân. Mẫu đơn xin xác nhận này nhằm đảm bảo không vi phạm những chủ trương, chính sách của Đảng, không có tiền án tiền sự trong thời gian thường trú tại địa phương.

1. Giấy xác nhận nhân sự là gì?

Giấy xác nhận dân sự là một loại giấy ghi nhận và xác thực việc cá nhân đó có chấp hành các quy định pháp luật tại nơi địa phương cư trú ví dụ như vấn đề tiền án tiền sự, có thuộc trường hợp cấm đi khỏi nơi cư trú không?,… giấy tờ này thường được sử dụng trong khi xin việc, bổ sung hồ sơ tốt nghiệp.

2. Giấy xác nhận dân sự 2021 thực tế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

GIẤY XÁC NHẬN DÂN SỰ

Tôi tên là: Bùi Anh Khôi

Sinh ngày: 22 – 12 – 1993

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Hồng Thuận – Giao Thủy – Nam Định

Số chứng minh nhân dân: 03611112345

Cấp ngày: 28 – 12- 2015 Tại: Công an tỉnh Nam Định

Tôi xin cam đoan về khẳng định nội dung thông tin: Tôi không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không đang trong thời gian phải chấp hành bản án hình sự của tòa án hoặc người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính phải vào các cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục ở địa phương.

Do vậy , tôi mong công An xã Hồng Thuận – huyện: Giao Thủy – tỉnh Nam Định có thể xác nhận thông tin nhân thân cho tôi để tôi có thể nộp đơn ứng tuyển tại công ty……….

Tôi xin chân thành cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA TRƯỞNG CÔNG AN

Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu

Anh Bùi Anh Khôi hiện đang có hộ khẩu thường trú tại địa phương không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không đang trong thời gian phải chấp hành bản án hình sự của tòa án hoặc người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính phải vào các cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục ở địa phương.

Trưởng công an xã

Hùng

Trần Đình Hùng

NGƯỜI XIN XÁC NHẬN

Ký, ghi rõ họ và tên

Khôi

Bùi Anh Khôi

Xem thêm:  Giải bài 33.1, 33.2, 33.3 trang 73 sách bài tập vật lí 9

3. Mẫu đơn xin xác nhận dân sự số 1

Đơn xin xác nhận dân sự
Mẫu đơn xin xác nhận dân sự mới nhất

Nội dung chi tiết của Đơn xin xác nhận dân sự/ mẫu đơn xin xác nhận của công an phường:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–***————–

ĐƠN XIN XÁC NHẬN DÂN SỰ

Kính gửi: Công an phường (xã)…………………………………………………………….

1. Tên tôi là:……………………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………………………..

Thường trú tại:…………………………………………………………………………………………………………..

Nghề nghiệp:……………………………………………………………………………………………………………..

Nơi công tác:……………………………………………………………………………………………………………..

2. Họ và tên Bố:………………………………………………………………………………………………………….

Thường trú tại:…………………………………………………………………………………………………………..

Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………………………………………….

Nơi công tác:……………………………………………………………………………………………………………..

3. Họ và tên Mẹ:…………………………………………………………………………………………………………

Thường trú tại:…………………………………………………………………………………………………………..

Nghề nghiệp:……………………………………………………………………………………………………………..

Nơi công tác:……………………………………………………………………………………………………………..

4. Họ tên vợ/chồng:……………………………………………………………………………………………………

Thường trú tại:…………………………………………………………………………………………………………..

Nghề nghiệp:……………………………………………………………………………………………………………..

Nơi công tác:……………………………………………………………………………………………………………..

Tôi xin đề nghị quý Công an phường (xã) xác nhận về nhân sự cho tôi trong thời gian thường trú tại địa phương không vi phạm tiền án, tiền sự tôi nghiêm chỉnh chấp hành những chủ trương chính sách của Đảng Nhà nước và các quy định của Chính quyền địa phương.

…………….., ngày……..tháng……..năm……..

XÁC NHẬN CỦA ĐỊA PHƯƠNG
(Nơi nhân sự có sổ hộ khẩu)
NGƯỜI VIẾT ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Mẫu đơn xin xác nhận dân sự số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN DÂN SỰ

Kính gửi: Công an Phường (Xã)…(1)

Quận (Huyện) … Tỉnh (Thành phố) …

Ảnh

(4 x 6cm)

Tôi tên là: …

Sinh ngày: …

Số CMND/CCCD: …Cấp ngày: …Tại: …

Địa chỉ thường trú: …

Chỗ ở hiện nay: …

Số điện thoại: …Fax: …

Lý do xin xác nhận dân sự: Đề nghị Công an xã/phường/thị trấn xác nhận cho tôi về việc …(2) là đúng theo trình tự, thủ tục luật định và không vi phạm các quy định của pháp luật trong thời gian tôi sinh sống tại địa phương.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cơ quan.

…,ngày…tháng…năm…

NGƯỜI XIN XÁC NHẬN

(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN

Công an Phường(Xã) …Quận(Huyện) …Tỉnh(Thành phố) …

Xác nhận cho Ông(Bà) …

Có hộ khẩu thườn trú tại…

Chỗ ở hiện nay: …

Xác nhận về việc Ông(Bà)…(2) là đúng theo trình tự, thủ tục luật định và không vi phạm các quy định của pháp luật. Các nội dung Công an Phường (Xã) …Quận (Huyện) …Tỉnh (Thành phố)…xác nhận trên đây là đúng sự thật, nếu sai Công an Phường(Xã) …Quận (Huyện) …Tỉnh(Thành phố)… sẽ chịu hình thức xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

TRƯỞNG CÔNG AN PHƯỜNG (XÃ)

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Chú thích:

(1): Ghi rõ cơ quan công an xã, phường, thị trấn (cấp xã). Ví dụ Công an xã A, Huyện B, Tỉnh C

(2): Ghi rõ nội dung cần xin xác nhận dân sự. Ví dụ: Xác nhận về việc Tôi đã chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, tuân thủ pháp luật, bản thân luôn hoàn thành các nhiệm vụ địa phương giao, không vi phạm pháp luật và không có tiền án tiền sự trong thời gian tôi sinh sống tại địa phương.

5. Cách viết đơn xin xác nhận dân sự

Thông tin gia đình

Ngoài ra còn có thêm những thông tin xung quanh như : thông tin của gia đình, bao gồm thông tin của bố, mẹ và thông tin về chồng vợ… Tất cả những nguồn thông tin đó được viết và liệt kê theo motip: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi ở, nghề nghiệp và cách thức liên hệ.

Nguyện vọng người làm đơn

Phần cuối cùng của giác xác nhận nhân sự là Nguyện vọng của người làm đơn.

Người lao động cần trình bày lí do, nguyện vọng xin giấy xác nhận nhân sự và cam kết những thông tin đã khai trên là đúng sự thật, đồng thời cũng xác nhận bản thân người làm đơn sẽ không vi phạm pháp luật và quy định địa phương nơi đang sống và làm việc. Nếu như những thông tin có sai sót hoặc sửa đổi, người lao động cần nhanh chóng thay đổi và sửa chữa để tránh mất thời gian về thủ tục giấy tờ.

Sau đó, kí rõ ràng họ tên và gửi tới công an địa phương xin xác nhận và cho dấu cùng với chữ kí.

Sau khi làm xong giấy, ứng viên mang ra phường, xã để xin xác nhận
Trên đây là một số thông tin rất cơ bản có liên quan tới mẫu giấy xác nhận nhân sự mà những người lao động có thể tham khảo, tìm hiểu và áp dụng khi cần. Song, trong một bộ hồ sơ, người lao động còn cần thêm nhiều giấy tờ cần thiết khác để cung cấp đầy đủ thông tin cho nhà tuyển dụng.

Vì vậy, hi vọng, thông tin về giấy xác nhận nhân sự này hữu ích đến cho những người lao động đã, đang và sẽ chuẩn bị cho mình một bộ hồ sơ xin việc, đặc biệt là lao động làm việc tại nước ngoài.

6. Thủ tục xin giấy xác nhận dân sự

Khi cá nhân có mong muốn, yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận cho mình một vấn đề dân sự như việc cá nhân có hoặc không có tham gia một sự việc, hành vi đã xảy ra trên thực tế trong thời gian cá nhân sinh sống, chấp hành các chủ trường của Đảng, Nhà nước và pháp luật, cư trú tại địa phương, việc các nhân tuân thủ, không vi phạm pháp luật, xác nhận lý lịch, thông tin cá nhân,… thì cá nhân sẽ làm Đơn xin xác nhận dân sự gửi lên cho cơ quan công an cấp xã để thực hiện xác nhận.

Có rất nhiều trường hợp trên thực tế mà cá nhân có thể làm giấy xác nhận dân sự. Một số trường hợp cụ thể sau:

 • Xác nhận việc cá nhân mất giấy tờ,
 • Việc cá nhân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, tuân thủ pháp luật, bản thân luôn hoàn thành các nhiệm vụ địa phương giao, không vi phạm pháp luật và không có tiền án tiền sự.
 • Xác nhận lý lịch, những thông tin cá nhân
 • Liên quan tới nhân thân, ông bà, cha mẹ, anh chị em, tình trạng hôn nhân.

7. Lưu ý khi viết giấy xin xác nhận dân sự

Thông tin cá nhân

 • Sinh ngày: Bạn ghi rõ ngày/tháng/năm sinh của mình.
 • Thường trú tại: Ghi địa điểm bạn đang sinh sống
 • Nơi công tác: Ghi địa chỉ nơi bạn đang làm việc.
 • Họ và tên: Bạn điền chính xác tên của mình vào đơn, viết bằng chữ in hoa, có dấu.
 • Nghề nghiệp: Ghi nghề nghiệp của bạn.

Thông tin về nhân thân của người làm đơn

 • Bên cạnh đó, nếu người làm giấy xác nhận dân sự đã có gia đình, cần ghi rõ các thông tin liên quan đến vợ/chồng của mình, bao gồm những thông tin trên.
 • Cũng tương tự như khi ghi thông tin về cá nhân, bạn hãy điền các thông tin của Bố/Mẹ vào trong mẫu đơn, ghi rõ họ tên, nơi thường trú, nơi công tác.

Lý do làm giấy xác nhận dân sự:

Sau khi hoàn tất các mục thông tin liên quan đến cá nhân và nhân thân, người làm đơn trình bày nguyện vọng của mình là xin cơ quan chính quyền xác nhận cho bản thân người làm đơn xin xác nhận dân sự không vi phạm những quy định của pháp luật và địa phương đang sống.

Cuối cùng, người làm đơn ký và ghi rõ họ tên vào đơn mình đã trình bày, gửi trực tiếp đơn lên chính quyền địa phương bạn muốn xin xác nhận để xin chữ ký và xác nhận.

Lưu ý: Đối với người trong quá khứ có phạm tội phải nhận án tích nay muốn xin xóa án để khỏi ảnh hưởng đến đời con cháu thì cần làm đơn xin xóa án tích khi có đủ điều kiện. Bên cạnh đơn xin xóa án tích, người làm giấy xác nhận dân sự cũng cần phải nắm vững các thủ tục xin xóa án tích.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  8 mẫu phân tích 2 khổ đầu bài Tràng giang hay chọn lọc
Back to top button