Giấy mời họp phụ huynh cuối năm 2021 – 2022 Thư mời họp phụ huynh cuối năm

Thư mời họp phụ huynh cuối năm là biểu mẫu do giáo viên chủ nhiệm lập và gửi đến phụ huynh về việc gặp gỡ, trao đổi, thông báo quá trình học tập của học sinh.

Để buổi họp phụ huynh diễn ra thành công, trước hết giáo viên chủ nhiệm phải lên kế hoạch, gửi giấy mời họp, nội dung cuộc họp. Việc gửi giấy mời và giấy mời đến từng phụ huynh tham dự sẽ thể hiện được tầm quan trọng cũng như sự chuẩn bị chu đáo của giáo viên chủ nhiệm. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm kịch bản họp phụ huynh cuối năm, biên bản họp phụ huynh để cuộc họp diễn ra đúng tiến độ.

Thư mời họp phụ huynh trực tuyến

Ủy ban nhân dân huyện ………….

Trường học…………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————————

CUỘC HẸN
TRƯỜNG HỌC……………………………..

Trân trọng kính chào các bậc phụ huynh học sinh lớp: ………… Trường ……………………

Dự họp phụ huynh cuối năm học 2021-2022.

Thời gian:……….…. ngày …. tháng… .. năm 20 ………….

Địa điểm: Phòng Zoom ID …………………… Mật khẩu: ………… Lớp …… Trường ………… ..

Kính mong quý vị đại biểu tham gia họp đúng giờ để buổi gặp mặt thành công tốt đẹp.

………….., ngày tháng năm…

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Phụ huynh có thể tải Zoom để tham gia họp phụ huynh trực tuyến tại đây:

  • Các cuộc họp trên đám mây thu phóng
  • Cuộc họp đám mây ZOOM dành cho Android
  • Cuộc họp đám mây ZOOM dành cho iOS

Thư mời họp phụ huynh – Mẫu 1

PHÒNG GD & ĐT …….
TRƯỜNG HỌC…………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————-

MỜI HỌP PHỤ HUYNH

Trân trọng kính mời Quý phụ huynh: .. …………………… Lớp:

Đúng vào lúc… h ngày… tháng …… năm ………… ..

Đến lớp… Trường …………. ……

Lý do: Thông báo cho sinh viên tình hình học tập cả năm và một số công việc quan trọng

Phụ huynh phải đến đúng giờ. Cảm ơn rất nhiều.

…….., ngày …. có thể ……..

GVCN

Thư mời họp phụ huynh – Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————

CUỘC HẸN

Trân trọng kính mời: ………………………………………………………………………

Phụ huynh: …………………… – Lớp: ……………………

Tham dự: HỌP PHỤ HUYNH CUỐI NĂM

Các nội dung:

– Thông báo tình hình học tập học kỳ II

– Bảng kế hoạch nghỉ hè của học sinh

Thời gian: Ngày …………………… ngày ……………………

Địa điểm: Tại phòng học bộ môn ……. – Trường học ……………………………………

………….., ngày tháng năm…
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Giấy mời họp phụ huynh cuối năm – Mẫu 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————

MỜI CÁC PHỤ HUYNH

Trân trọng kính chào Ông (Bà): …………………… là phụ huynh của cháu ………….… Lớp: ………… ..Trường cấp: …………………… …………

Ngay tại ……………………. ngày tháng năm ……….…………

Thực hiện sự chỉ đạo của BCH đoàn trường ………… .. năm học …………………… ..

Giáo viên chủ nhiệm lớp …………. xin thưa (bà) đúng…. giờ… ..phút… ..ngày …… tháng ………… đến lớp …… trường ………… .để dự họp phụ huynh học sinh.

Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ đến đúng giờ.

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Nội dung trên đây,admin Abcland.Vn đã tổng hợp và gửi tới bạn đọc chi tiết về chủ đề “Giấy mời họp phụ huynh cuối năm 2021 – 2022 Thư mời họp phụ huynh cuối năm❤️️”. Admin hy vọng bài viết chúng tôi chia sẻ về “Giấy mời họp phụ huynh cuối năm 2021 – 2022 Thư mời họp phụ huynh cuối năm” sẽ giúp có nhiều thông tin hơn về “Giấy mời họp phụ huynh cuối năm 2021 – 2022 Thư mời họp phụ huynh cuối năm [ ❤️️❤️️ ]”. Hãy đóng góp ý kiến để abcland.vn biên soạn bài viết chất lượng hơn về “Giấy mời họp phụ huynh cuối năm 2021 – 2022 Thư mời họp phụ huynh cuối năm” bạn nhé.

Xem thêm:  Thủ tục rút hồ sơ gốc ô tô - Quy trình rút hồ sơ gốc ô tô

Bài viết “Giấy mời họp phụ huynh cuối năm 2021 – 2022 Thư mời họp phụ huynh cuối năm” được đăng bởi vào ngày 2022-05-21 08:30:32. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại ABC Land – Kênh thông tin BDS uy tín nhất Việt Nam

Xem thêm về Giấy mời họp phụ huynh cuối năm 2021 – 2022 Thư mời họp phụ huynh cuối năm
#Giấy #mời #họp #phụ #huynh #cuối #năm #Thư #mời #họp #phụ #huynh #cuối #năm

Giấy mời họp phụ huynh cuối năm là biểu mẫu được giáo viên chủ nhiệm lập ra và gửi tới các bậc phụ huynh về việc mời họp, trao đổi, thông báo tình hình học tập của các em học sinh.
Để buổi họp phụ huynh được diễn ra thành công tốt đẹp, trước tiên giáo viên chủ nhiệm phải lên kế hoạch, gửi giấy mời họp, nội dung của cuộc họp. Việc gửi giấy mời, thư mời đến từng bậc phụ huynh tham dự sẽ thể hiện tính chất quan trọng cũng như sự chuẩn bị kỹ lưỡng của giáo viên chủ nhiệm. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm kịch bản họp phụ huynh cuối năm, biên bản họp phụ huynh, để buổi họp diễn ra đúng tiến độ.
Giấy mời họp phụ huynh Online

UBND Huyện…………….
Trường…………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do – Hạnh phúc————————-
GIẤY MỜITRƯỜNG……………………………..
Trân trọng kính mời phụ huynh học sinh lớp: ……………Trường …………………
Tham dự buổi họp phụ huynh học sinh cuối năm học 2021 – 2022.
Thời gian:……….…. ngày …. tháng ….. năm 20……….
Địa điểm: Phòng Zoom ID……………… Mật khẩu:……………………… Lớp…… Trường…………..
Kính mong Ông (bà) dự họp đúng giờ để buổi họp thành công tốt đẹp.

………….., ngày…tháng…năm…

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Quý phụ huynh có thể tải Zoom về để tham gia họp phụ huynh trực tuyến tại đây:
Zoom Cloud Meetings
ZOOM Cloud Meetings cho Android
ZOOM Cloud Meetings cho iOS
Giấy mời họp phụ huynh – Mẫu 1

PHÒNG GD & ĐT …….TRƯỜNG…………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do – Hạnh phúc————-

GIẤY MỜI HỌP PHỤ HUYNH
Trân trọng kính mời phụ huynh em: ..………………………………Học lớp:
Đúng vào lúc … h ngày … tháng ……năm …………..
Đến tại phòng học lớp … Trường ………….……
Lý do: Để thông báo tình hình học tập cả năm của các em học sinh và một số công việc quan trọng
Rất mong quý phụ huynh đến đúng giờ. Xin trân trọng cảm ơn.

…….., ngày …. tháng ……năm ……..
GVCN

Giấy mời họp phụ huynh – Mẫu 2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do – Hạnh phúc———————
GIẤY MỜI
Trân trọng kính mời: ………………………………………………………………………
Phụ huynh em: …………………………………………….. – Lớp: ……………………
Tới dự: BUỔI HỌP PHỤ HUYNH CUỐI NĂM
Nội dung:
– Thông báo tình hình học tập trong học kì II
– Bàn kế hoạch nghỉ hè cho học sinh
Thời gian: Vào ………………… ngày …………………………………………………
Địa điểm: Tại phòng học lớp ……. – Trường ……………………………………

Xem thêm:  Bài 35: thực hành về khí hậu, thủy văn việt nam - Bài tập thực hành

………….., ngày…tháng…năm…

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
Giấy mời họp phụ huynh cuối năm – Mẫu 3
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do – Hạnh phúc———————
GIẤY MỜI PHỤ HUYNH
Trân trọng kính mời Ông (bà): ……………………là phụ huynh em……….… học lớp:…………..trường Tiểu Học:……………………………………
Đúng vào lúc …………………………. ngày …….. tháng …….. năm ……….…………
Thực hiện chỉ đạo của BCH trường………………………… năm học……………………..
GVCN lớp……………. xin kính mời ông (bà) đúng…. giờ….. phút…..ngày….. tháng….. năm…… đến tại lớp….. trường……….để dự buổi họp phụ huynh học sinh.
Rất mong quý ông (bà) đến đúng giờ.

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

#Giấy #mời #họp #phụ #huynh #cuối #năm #Thư #mời #họp #phụ #huynh #cuối #năm

Giấy mời họp phụ huynh cuối năm là biểu mẫu được giáo viên chủ nhiệm lập ra và gửi tới các bậc phụ huynh về việc mời họp, trao đổi, thông báo tình hình học tập của các em học sinh.
Để buổi họp phụ huynh được diễn ra thành công tốt đẹp, trước tiên giáo viên chủ nhiệm phải lên kế hoạch, gửi giấy mời họp, nội dung của cuộc họp. Việc gửi giấy mời, thư mời đến từng bậc phụ huynh tham dự sẽ thể hiện tính chất quan trọng cũng như sự chuẩn bị kỹ lưỡng của giáo viên chủ nhiệm. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm kịch bản họp phụ huynh cuối năm, biên bản họp phụ huynh, để buổi họp diễn ra đúng tiến độ.
Giấy mời họp phụ huynh Online

UBND Huyện…………….
Trường…………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do – Hạnh phúc————————-
GIẤY MỜITRƯỜNG……………………………..
Trân trọng kính mời phụ huynh học sinh lớp: ……………Trường …………………
Tham dự buổi họp phụ huynh học sinh cuối năm học 2021 – 2022.
Thời gian:……….…. ngày …. tháng ….. năm 20……….
Địa điểm: Phòng Zoom ID……………… Mật khẩu:……………………… Lớp…… Trường…………..
Kính mong Ông (bà) dự họp đúng giờ để buổi họp thành công tốt đẹp.

………….., ngày…tháng…năm…

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Quý phụ huynh có thể tải Zoom về để tham gia họp phụ huynh trực tuyến tại đây:
Zoom Cloud Meetings
ZOOM Cloud Meetings cho Android
ZOOM Cloud Meetings cho iOS
Giấy mời họp phụ huynh – Mẫu 1

PHÒNG GD & ĐT …….TRƯỜNG…………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do – Hạnh phúc————-

GIẤY MỜI HỌP PHỤ HUYNH
Trân trọng kính mời phụ huynh em: ..………………………………Học lớp:
Đúng vào lúc … h ngày … tháng ……năm …………..
Đến tại phòng học lớp … Trường ………….……
Lý do: Để thông báo tình hình học tập cả năm của các em học sinh và một số công việc quan trọng
Rất mong quý phụ huynh đến đúng giờ. Xin trân trọng cảm ơn.

…….., ngày …. tháng ……năm ……..
GVCN

Giấy mời họp phụ huynh – Mẫu 2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do – Hạnh phúc———————
GIẤY MỜI
Trân trọng kính mời: ………………………………………………………………………
Phụ huynh em: …………………………………………….. – Lớp: ……………………
Tới dự: BUỔI HỌP PHỤ HUYNH CUỐI NĂM
Nội dung:
– Thông báo tình hình học tập trong học kì II
– Bàn kế hoạch nghỉ hè cho học sinh
Thời gian: Vào ………………… ngày …………………………………………………
Địa điểm: Tại phòng học lớp ……. – Trường ……………………………………

………….., ngày…tháng…năm…

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
Giấy mời họp phụ huynh cuối năm – Mẫu 3
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do – Hạnh phúc———————
GIẤY MỜI PHỤ HUYNH
Trân trọng kính mời Ông (bà): ……………………là phụ huynh em……….… học lớp:…………..trường Tiểu Học:……………………………………
Đúng vào lúc …………………………. ngày …….. tháng …….. năm ……….…………
Thực hiện chỉ đạo của BCH trường………………………… năm học……………………..
GVCN lớp……………. xin kính mời ông (bà) đúng…. giờ….. phút…..ngày….. tháng….. năm…… đến tại lớp….. trường……….để dự buổi họp phụ huynh học sinh.
Rất mong quý ông (bà) đến đúng giờ.

Xem thêm:  9 trường hợp bị xóa thường trú từ 1/7

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

#Giấy #mời #họp #phụ #huynh #cuối #năm #Thư #mời #họp #phụ #huynh #cuối #năm

Giấy mời họp phụ huynh cuối năm là biểu mẫu được giáo viên chủ nhiệm lập ra và gửi tới các bậc phụ huynh về việc mời họp, trao đổi, thông báo tình hình học tập của các em học sinh.
Để buổi họp phụ huynh được diễn ra thành công tốt đẹp, trước tiên giáo viên chủ nhiệm phải lên kế hoạch, gửi giấy mời họp, nội dung của cuộc họp. Việc gửi giấy mời, thư mời đến từng bậc phụ huynh tham dự sẽ thể hiện tính chất quan trọng cũng như sự chuẩn bị kỹ lưỡng của giáo viên chủ nhiệm. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm kịch bản họp phụ huynh cuối năm, biên bản họp phụ huynh, để buổi họp diễn ra đúng tiến độ.
Giấy mời họp phụ huynh Online

UBND Huyện…………….
Trường…………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do – Hạnh phúc————————-
GIẤY MỜITRƯỜNG……………………………..
Trân trọng kính mời phụ huynh học sinh lớp: ……………Trường …………………
Tham dự buổi họp phụ huynh học sinh cuối năm học 2021 – 2022.
Thời gian:……….…. ngày …. tháng ….. năm 20……….
Địa điểm: Phòng Zoom ID……………… Mật khẩu:……………………… Lớp…… Trường…………..
Kính mong Ông (bà) dự họp đúng giờ để buổi họp thành công tốt đẹp.

………….., ngày…tháng…năm…

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Quý phụ huynh có thể tải Zoom về để tham gia họp phụ huynh trực tuyến tại đây:
Zoom Cloud Meetings
ZOOM Cloud Meetings cho Android
ZOOM Cloud Meetings cho iOS
Giấy mời họp phụ huynh – Mẫu 1

PHÒNG GD & ĐT …….TRƯỜNG…………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do – Hạnh phúc————-

GIẤY MỜI HỌP PHỤ HUYNH
Trân trọng kính mời phụ huynh em: ..………………………………Học lớp:
Đúng vào lúc … h ngày … tháng ……năm …………..
Đến tại phòng học lớp … Trường ………….……
Lý do: Để thông báo tình hình học tập cả năm của các em học sinh và một số công việc quan trọng
Rất mong quý phụ huynh đến đúng giờ. Xin trân trọng cảm ơn.

…….., ngày …. tháng ……năm ……..
GVCN

Giấy mời họp phụ huynh – Mẫu 2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do – Hạnh phúc———————
GIẤY MỜI
Trân trọng kính mời: ………………………………………………………………………
Phụ huynh em: …………………………………………….. – Lớp: ……………………
Tới dự: BUỔI HỌP PHỤ HUYNH CUỐI NĂM
Nội dung:
– Thông báo tình hình học tập trong học kì II
– Bàn kế hoạch nghỉ hè cho học sinh
Thời gian: Vào ………………… ngày …………………………………………………
Địa điểm: Tại phòng học lớp ……. – Trường ……………………………………

………….., ngày…tháng…năm…

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
Giấy mời họp phụ huynh cuối năm – Mẫu 3
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do – Hạnh phúc———————
GIẤY MỜI PHỤ HUYNH
Trân trọng kính mời Ông (bà): ……………………là phụ huynh em……….… học lớp:…………..trường Tiểu Học:……………………………………
Đúng vào lúc …………………………. ngày …….. tháng …….. năm ……….…………
Thực hiện chỉ đạo của BCH trường………………………… năm học……………………..
GVCN lớp……………. xin kính mời ông (bà) đúng…. giờ….. phút…..ngày….. tháng….. năm…… đến tại lớp….. trường……….để dự buổi họp phụ huynh học sinh.
Rất mong quý ông (bà) đến đúng giờ.

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Back to top button