Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt 2022

Mẫu đề nghị gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định 32/2022 / NĐ-CP về việc gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Mời các bạn tham khảo và tải về.

Chính phủ gia hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh trong kỳ tính thuế tháng 6, 7, 8 và tháng 9 năm 2022 đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Để được gia hạn nộp thuế, các công ty, doanh nghiệp cần hoàn thiện công văn đề nghị gia hạn nộp thuế môn bài để gửi lên cơ quan thuế xem xét.

1. Hồ sơ gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất theo Nghị định 32

Đơn xin gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt

RUỘT THỪA

(Ban hành kèm theo Nghị định số 32/2022 / NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

ĐƠN XIN GIA HẠN THỜI HẠN
NỘP TỶ ĐỒNG THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

Kính gửi: Cơ quan Thuế ……………………

[01] Tên người nộp thuế: …………………………………………………………………………

[02] Mã số thuế:

[03] Địa chỉ nhà:…………………………………………………………………………………………

[04] Số điện thoại:……………………………………………………………………………………

[05] Tên đại lý thuế (nếu có): …………………………………………………….

[06] Mã số thuế:

[07] Loại thuế được đề xuất gia hạn:

Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.

[08] Trường hợp gia hạn:

Doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước

Tôi cam đoan những nội dung đã khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai; Tôi cam kết sẽ nộp đủ số thuế theo thời hạn nộp thuế được gia hạn.


NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:…………………………..
Chứng chỉ hành nghề số: …………… ..

….., ngày tháng năm…..
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Chữ ký, họ tên; chức danh và con dấu (nếu có) / Chữ ký điện tử)

Ghi chú:

– Đơn xin gia hạn nộp thuế chỉ được gửi một lần đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp đối với tất cả các thời gian được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.

– Phương thức thanh toán người nộp thuế lựa chọn như sau:

+ Người nộp thuế nộp bằng phương thức điện tử và gửi đến Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

+ Người nộp thuế nộp trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc qua đường bưu điện.

2. Đơn xin gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt

Đơn xin gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt

CỘNG ĐỒNGMột CHỦ NGHĨA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

_______________________

TỔ CHỨCHởY ĐỀ XUẤT GIA HẠN THỜI HẠN THANH TOÁNKHÔNG THỂ THI CÔNG TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

Kính gửi: Cơ quan thuế …..

[01] Tên người nộp thuế: ……………………

[02] Mã số thuế:

[03] Địa chỉ nhà:………………………………….

[04] Số điện thoại:………………………………

[05] Tên đại lý thuế (nếu có): ……………………

[06] Mã số thuế:………………………………

[07] Loại thuế được đề xuất gia hạn:

Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.

[08] Trường hợp gia hạn:

Doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước.

Tôi cam đoan những nội dung đã khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai; Tôi cam kết sẽ nộp đủ số thuế theo thời hạn nộp thuế được gia hạn.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ TÍNH PHÍKHÔNG THỂ THI CÔNG

Họ và tên: ………………

Chứng chỉ hành nghề số: ………….

Ngày tháng năm

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA NỮNỘP THUẾ

(GIẾT)ý kiến, Họ và tên; tiêu đề và con dấu)

Ghi chú:

– Đơn xin gia hạn nộp thuế chỉ được gửi một lần đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp đối với tất cả các thời gian được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.

– Phương thức thanh toán người nộp thuế lựa chọn như sau:

+ Người nộp thuế thực hiện nộp bằng phương thức điện tử gửi đến Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

+ Người nộp thuế nộp trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc qua đường bưu điện.

3. Quy định về gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt

Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đã được lùi sang ngày 20/11 năm nay.

Theo Nghị định 32 vừa được Chính phủ ban hành, ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt của kỳ tính thuế từ tháng 6 đến tháng 9 năm nay. Chậm nhất đến ngày 20/11/2022, doanh nghiệp phải nộp toàn bộ số thuế này.

Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung số thuế được gia hạn làm tăng số thuế phải nộp thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp do khai bổ sung.

Trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn kê khai, nộp hồ sơ khai thuế theo quy định nhưng số thuế phát sinh chưa nộp.

Các chi nhánh, đại lý của doanh nghiệp sản xuất ô tô cũng được gia hạn nộp thuế và kê khai thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Nếu chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất, lắp ráp ô tô thì không được gia hạn.

Từ năm 2020, đây là lần thứ 3 thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước được gia hạn. Tính toán trước đó của Bộ Tài chính cho thấy, tổng số thuế tiêu thụ đặc biệt được gia hạn năm nay khoảng 20.000 tỷ đồng.

Nghị định 32 có hiệu lực từ ngày 21/5 đến hết năm nay. Sau thời gian gia hạn, việc nộp thuế này theo quy định hiện hành.

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Đầu tư kinh doanh trong mục hình thức Xin vui lòng.

  • Thủ tục kê khai, nộp thuế đối với hộ kinh doanh cá thể
  • Hướng dẫn nộp thuế giá trị gia tăng

Thông tin trên đây, Abcland.Vn đã biên soạn và gửi tới bạn đọc chi tiết về “Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt 2022❤️️”. Hy vọng rằng thông qua bài viết về “Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt 2022” sẽ giúp bạn đọc có thêm nhiều thông tin thú vị hơn về “Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt 2022 [ ❤️️❤️️ ]”. Mà các website khác chưa đáp ứng đủ. Hãy đóng góp ý kiến để abcland.vn biên soạn bài viết chất lượng hơn về “Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt 2022” bạn nhé.

Xem thêm:  Mẫu 01-2/BK-HĐKD: Phụ lục Bảng kê hoạt động kinh doanh trong kỳ của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Bài viết “Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt 2022” được đăng bởi vào ngày 2022-06-01 22:00:53. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại ABC Land – Kênh thông tin BDS uy tín nhất Việt Nam

Xem thêm về Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt 2022
#Giấy #đề #nghị #gia #hạn #nộp #thuế #tiêu #thụ #đặc #biệt

Mẫu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, được ban hành kèm theo Nghị định 32/2022/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Mời các bạn tham khảo và tải về.
Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6, tháng 7, tháng 8 và tháng 9 năm 2022 đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Để được gia hạn nộp thuế, các công ty, doanh nghiệp cần hoàn thành Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt để nộp lên cơ quan thuế xem xét.
1. Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất theo Nghị định số 32

PHỤ LỤC
(Kèm theo Nghị định số 32/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————
GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN THỜI HẠNNỘP THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
Kính gửi: Cơ quan thuế……………………………
[01] Tên người nộp thuế: …………………………………………………………………………

[02] Mã số thuế:

[03] Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………
[04] Số điện thoại:……………………………………………………………………………………
[05] Tên đại lý thuế (nếu có):………………………………………………………………………

[06] Mã số thuế:

[07] Loại thuế đề nghị gia hạn:
Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.
[08] Trường hợp được gia hạn:
Doanh nghiệp có hoạt động sản xuất hoặc lắp ráp ô tô trong nước
Tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai; tôi cam kết nộp đầy đủ số tiền thuế theo thời hạn nộp thuế được gia hạn.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ Họ và tên:………………………….. Chứng chỉ hành nghề số:……………..

….., ngày……tháng…..năm….. NGƯỜI NỘP THUẾ hoặcĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ (Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)

Ghi chú:
– Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế chỉ gửi 01 lần cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp cho toàn bộ các kỳ của tiêu thụ đặc biệt được gia hạn.
– Phương thức nộp người nộp thuế lựa chọn như sau:
+ Người nộp thuế nộp theo phương thức điện tử gửi tới Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.
+ Người nộp thuế nộp trực tiếp tới cơ quan thuế hoặc nộp qua đường bưu chính.
2. Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________
GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
Kính gửi: Cơ quan thuế …..
[01] Tên người nộp thuế: ……………
[02] Mã số thuế:

[03] Địa chỉ:………………………………….
[04] Số điện thoại:………………………………
[05] Tên đại lý thuế (nếu có):………………………………
[06] Mã số thuế:………………………………

[07] Loại thuế đề nghị gia hạn:
Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.
[08] Trường hợp được gia hạn:
Doanh nghiệp có hoạt động sản xuất hoặc lắp ráp ô tô trong nước.
Tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai; tôi cam kết nộp đầy đủ số tiền thuế theo thời hạn nộp thuế được gia hạn./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên: ………………
Chứng chỉ hành nghề số: ………….

Ngày tháng năm
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu)

Ghi chú:
– Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế chỉ gửi 01 lần cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp cho toàn bộ các kỳ của tiêu thụ đặc biệt được gia hạn.
– Phương thức nộp người nộp thuế lựa chọn như sau:
+ Người nộp thuế nộp theo phương thức điện tử gửi tới cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.
+ Người nộp thuế nộp trực tiếp tới cơ quan thuế hoặc nộp qua đường bưu chính.
3. Quy định gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt
Thời hạn phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước được lùi đến 20/11 năm nay.
Theo Nghị định 32 vừa được Chính phủ ban hành, ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ được gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt của kỳ tính thuế từ tháng 6 đến tháng 9 năm nay. Chậm nhất ngày 20/11/2022 doanh nghiệp phải nộp toàn bộ số thuế này.
Nếu người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ của kỳ tính thuế được gia hạn dẫn đến làm tăng số thuế phải nộp, thì số thuế được gia hạn sẽ gồm cả khoản thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.
Còn nếu người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn kê khai, nộp tờ khai thuế theo quy định, thì chưa phải nộp số thuế phát sinh.
Các chi nhánh, đại lý của doanh nghiệp sản xuất ôtô cũng thuộc diện được gia hạn nộp loại thuế này và khai thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Nếu chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất, lắp ráp ôtô thì không được gia hạn.
Từ năm 2020, đây là lần thứ ba thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước được gia hạn. Tính toán trước đó của Bộ Tài chính cho thấy, tổng số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt được gia hạn năm nay khoảng 20.000 tỷ đồng.
Nghị định 32 có hiệu lực từ ngày 21/5 đến hết năm nay. Sau thời gian gia hạn, việc nộp loại thuế này theo quy định hiện hành.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục đầu tư kinh doanh trong mục biểu mẫu nhé.
Thủ tục kê khai, nộp thuế đối với hộ kinh doanh cá thể
Hướng dẫn nộp thuế giá trị gia tăng

Xem thêm:  Mẫu xác nhận đất không tranh chấp 2022

#Giấy #đề #nghị #gia #hạn #nộp #thuế #tiêu #thụ #đặc #biệt

Mẫu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, được ban hành kèm theo Nghị định 32/2022/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Mời các bạn tham khảo và tải về.
Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6, tháng 7, tháng 8 và tháng 9 năm 2022 đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Để được gia hạn nộp thuế, các công ty, doanh nghiệp cần hoàn thành Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt để nộp lên cơ quan thuế xem xét.
1. Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất theo Nghị định số 32

PHỤ LỤC
(Kèm theo Nghị định số 32/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————
GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN THỜI HẠNNỘP THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
Kính gửi: Cơ quan thuế……………………………
[01] Tên người nộp thuế: …………………………………………………………………………

[02] Mã số thuế:

[03] Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………
[04] Số điện thoại:……………………………………………………………………………………
[05] Tên đại lý thuế (nếu có):………………………………………………………………………

[06] Mã số thuế:

[07] Loại thuế đề nghị gia hạn:
Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.
[08] Trường hợp được gia hạn:
Doanh nghiệp có hoạt động sản xuất hoặc lắp ráp ô tô trong nước
Tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai; tôi cam kết nộp đầy đủ số tiền thuế theo thời hạn nộp thuế được gia hạn.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ Họ và tên:………………………….. Chứng chỉ hành nghề số:……………..

….., ngày……tháng…..năm….. NGƯỜI NỘP THUẾ hoặcĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ (Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)

Ghi chú:
– Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế chỉ gửi 01 lần cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp cho toàn bộ các kỳ của tiêu thụ đặc biệt được gia hạn.
– Phương thức nộp người nộp thuế lựa chọn như sau:
+ Người nộp thuế nộp theo phương thức điện tử gửi tới Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.
+ Người nộp thuế nộp trực tiếp tới cơ quan thuế hoặc nộp qua đường bưu chính.
2. Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________
GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
Kính gửi: Cơ quan thuế …..
[01] Tên người nộp thuế: ……………
[02] Mã số thuế:

[03] Địa chỉ:………………………………….
[04] Số điện thoại:………………………………
[05] Tên đại lý thuế (nếu có):………………………………
[06] Mã số thuế:………………………………

[07] Loại thuế đề nghị gia hạn:
Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.
[08] Trường hợp được gia hạn:
Doanh nghiệp có hoạt động sản xuất hoặc lắp ráp ô tô trong nước.
Tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai; tôi cam kết nộp đầy đủ số tiền thuế theo thời hạn nộp thuế được gia hạn./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên: ………………
Chứng chỉ hành nghề số: ………….

Ngày tháng năm
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu)

Ghi chú:
– Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế chỉ gửi 01 lần cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp cho toàn bộ các kỳ của tiêu thụ đặc biệt được gia hạn.
– Phương thức nộp người nộp thuế lựa chọn như sau:
+ Người nộp thuế nộp theo phương thức điện tử gửi tới cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.
+ Người nộp thuế nộp trực tiếp tới cơ quan thuế hoặc nộp qua đường bưu chính.
3. Quy định gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt
Thời hạn phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước được lùi đến 20/11 năm nay.
Theo Nghị định 32 vừa được Chính phủ ban hành, ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ được gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt của kỳ tính thuế từ tháng 6 đến tháng 9 năm nay. Chậm nhất ngày 20/11/2022 doanh nghiệp phải nộp toàn bộ số thuế này.
Nếu người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ của kỳ tính thuế được gia hạn dẫn đến làm tăng số thuế phải nộp, thì số thuế được gia hạn sẽ gồm cả khoản thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.
Còn nếu người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn kê khai, nộp tờ khai thuế theo quy định, thì chưa phải nộp số thuế phát sinh.
Các chi nhánh, đại lý của doanh nghiệp sản xuất ôtô cũng thuộc diện được gia hạn nộp loại thuế này và khai thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Nếu chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất, lắp ráp ôtô thì không được gia hạn.
Từ năm 2020, đây là lần thứ ba thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước được gia hạn. Tính toán trước đó của Bộ Tài chính cho thấy, tổng số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt được gia hạn năm nay khoảng 20.000 tỷ đồng.
Nghị định 32 có hiệu lực từ ngày 21/5 đến hết năm nay. Sau thời gian gia hạn, việc nộp loại thuế này theo quy định hiện hành.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục đầu tư kinh doanh trong mục biểu mẫu nhé.
Thủ tục kê khai, nộp thuế đối với hộ kinh doanh cá thể
Hướng dẫn nộp thuế giá trị gia tăng

Xem thêm:  Bảng đăng ký thi đua công đoàn năm 2022

#Giấy #đề #nghị #gia #hạn #nộp #thuế #tiêu #thụ #đặc #biệt

Mẫu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, được ban hành kèm theo Nghị định 32/2022/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Mời các bạn tham khảo và tải về.
Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6, tháng 7, tháng 8 và tháng 9 năm 2022 đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Để được gia hạn nộp thuế, các công ty, doanh nghiệp cần hoàn thành Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt để nộp lên cơ quan thuế xem xét.
1. Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất theo Nghị định số 32

PHỤ LỤC
(Kèm theo Nghị định số 32/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————
GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN THỜI HẠNNỘP THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
Kính gửi: Cơ quan thuế……………………………
[01] Tên người nộp thuế: …………………………………………………………………………

[02] Mã số thuế:

[03] Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………
[04] Số điện thoại:……………………………………………………………………………………
[05] Tên đại lý thuế (nếu có):………………………………………………………………………

[06] Mã số thuế:

[07] Loại thuế đề nghị gia hạn:
Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.
[08] Trường hợp được gia hạn:
Doanh nghiệp có hoạt động sản xuất hoặc lắp ráp ô tô trong nước
Tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai; tôi cam kết nộp đầy đủ số tiền thuế theo thời hạn nộp thuế được gia hạn.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ Họ và tên:………………………….. Chứng chỉ hành nghề số:……………..

….., ngày……tháng…..năm….. NGƯỜI NỘP THUẾ hoặcĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ (Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)

Ghi chú:
– Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế chỉ gửi 01 lần cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp cho toàn bộ các kỳ của tiêu thụ đặc biệt được gia hạn.
– Phương thức nộp người nộp thuế lựa chọn như sau:
+ Người nộp thuế nộp theo phương thức điện tử gửi tới Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.
+ Người nộp thuế nộp trực tiếp tới cơ quan thuế hoặc nộp qua đường bưu chính.
2. Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________
GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
Kính gửi: Cơ quan thuế …..
[01] Tên người nộp thuế: ……………
[02] Mã số thuế:

[03] Địa chỉ:………………………………….
[04] Số điện thoại:………………………………
[05] Tên đại lý thuế (nếu có):………………………………
[06] Mã số thuế:………………………………

[07] Loại thuế đề nghị gia hạn:
Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.
[08] Trường hợp được gia hạn:
Doanh nghiệp có hoạt động sản xuất hoặc lắp ráp ô tô trong nước.
Tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai; tôi cam kết nộp đầy đủ số tiền thuế theo thời hạn nộp thuế được gia hạn./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên: ………………
Chứng chỉ hành nghề số: ………….

Ngày tháng năm
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu)

Ghi chú:
– Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế chỉ gửi 01 lần cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp cho toàn bộ các kỳ của tiêu thụ đặc biệt được gia hạn.
– Phương thức nộp người nộp thuế lựa chọn như sau:
+ Người nộp thuế nộp theo phương thức điện tử gửi tới cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.
+ Người nộp thuế nộp trực tiếp tới cơ quan thuế hoặc nộp qua đường bưu chính.
3. Quy định gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt
Thời hạn phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước được lùi đến 20/11 năm nay.
Theo Nghị định 32 vừa được Chính phủ ban hành, ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ được gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt của kỳ tính thuế từ tháng 6 đến tháng 9 năm nay. Chậm nhất ngày 20/11/2022 doanh nghiệp phải nộp toàn bộ số thuế này.
Nếu người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ của kỳ tính thuế được gia hạn dẫn đến làm tăng số thuế phải nộp, thì số thuế được gia hạn sẽ gồm cả khoản thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.
Còn nếu người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn kê khai, nộp tờ khai thuế theo quy định, thì chưa phải nộp số thuế phát sinh.
Các chi nhánh, đại lý của doanh nghiệp sản xuất ôtô cũng thuộc diện được gia hạn nộp loại thuế này và khai thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Nếu chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất, lắp ráp ôtô thì không được gia hạn.
Từ năm 2020, đây là lần thứ ba thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước được gia hạn. Tính toán trước đó của Bộ Tài chính cho thấy, tổng số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt được gia hạn năm nay khoảng 20.000 tỷ đồng.
Nghị định 32 có hiệu lực từ ngày 21/5 đến hết năm nay. Sau thời gian gia hạn, việc nộp loại thuế này theo quy định hiện hành.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục đầu tư kinh doanh trong mục biểu mẫu nhé.
Thủ tục kê khai, nộp thuế đối với hộ kinh doanh cá thể
Hướng dẫn nộp thuế giá trị gia tăng

Back to top button