Giấy đề nghị cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục Thông tư 01

Giấy đề nghị cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp – Phụ lục VII-1 là mẫu giấy được lập ra để xin cung cấp thông tin về doanh nghiệp. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Giấy đề nghị cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp 2021

1. Giấy đề nghị cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục VII-1

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

……., ngày …. tháng …. năm ……

GIẤY ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Kính gửi: ………………………………….

1. Thông tin người yêu cầu:

Họ và tên (ghi họ tên bằng chữ in hoa):: ………………..

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:: ………………..

Ngày cấp: …./…/…. Nơi cấp: ……………….. Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…

Địa chỉ liên lạc:: ………………..

Điện thoại: : ………………..Email (nếu có):: ………………..

Là người đại diện của (nếu có):: ………………..

2. Thông tin xuất biên lai:

Tên cá nhân/tổ chức:: ………………………………

Địa chỉ:: …………………………………

3. Thông tin yêu cầu:

STT

Tên sản phẩm

Số lượng sản phẩm

1

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của …

2

Thông tin lịch sử 3 năm của doanh nghiệp …

3

Thông tin doanh nghiệp mới nhất của …

4

Sản phẩm khác

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Tôi/(Tên tổ chức) cam kết không sử dụng thông tin về đăng ký doanh nghiệp vào các mục đích trái pháp luật; Không cố ý làm sai lệch nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp, chuyển nhượng thông tin đăng ký doanh nghiệp bất hợp pháp, sai đối tượng; Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực về nội dung của Giấy đề nghị này; Chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi hậu quả pháp lý phát sinh nếu có theo quy định pháp luật.

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký và ghi họ tên)1

——————–

1 Người đề nghị/Người đại diện của tổ chức ký trực tiếp vào phần này.

2. Xin cung cấp thông tin doanh nghiệp làm thế nào?

Theo quy định tại điều 36 nghị định 01/2021/NĐ-CP có quy định về việc các tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp cụ thể như sau:

Điều 36. Cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp

1. Thông tin được cung cấp công khai, miễn phí trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ https://dangkykinhdoanh.gov.vn, bao gồm: tên doanh nghiệp; mã số doanh nghiệp; địa chỉ trụ sở chính; ngành, nghề kinh doanh; họ và tên người đại diện theo pháp luật; tình trạng pháp lý của doanh nghiệp.

2. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Doanh nghiệp gửi đề nghị cung cấp thông tin đến cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc Cơ quan quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh hoặc Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh để được cung cấp thông tin.

Cơ quan quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh cung cấp thông tin về doanh nghiệp lưu giữ trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cung cấp thông tin về doanh nghiệp lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương quản lý.

Theo đó, việc yêu cầu cung cấp thông tin doanh nghiệp có thể yêu cầu qua cổng thông tin điện tử quốc gia dangkykinhdoanh.gov.vn hoặc nộp trực tiếp tại phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Nhu cầu thuê căn hộ tăng trở lại
Back to top button