Giáo dục – Đào tạo

Thông tư 22, bài thu hoạch nghị quyết Trung Ương 6 khóa 12 dành cho giáo viên, bản kiểm điểm học sinh, đơn xin nghỉ học, đơn xin chuyển trường là các biểu mẫu giáo dục hàng đầu. Ngoài ra, các bạn còn có thể tải mẫu báo cáo thành tích học tập, mẫu giấy khen, mẫu bìa giáo án dành cho giáo viên.

Xem thêm:  Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2022
Back to top button