Giải sách bài tập Toán 8 Tập 2

Giải sách bài tập Toán lớp 8 Tập 1, Tập 2 hay nhất

Với Giải bài tập sách bài tập Toán lớp 8 Tập 1, Tập 2 hay nhất, chi tiết được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn bám sát theo nội dung SBT Toán 8 Tập 1 & Tập 2 Đại số và Hình học giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Toán lớp 8.

SBT Toán lớp 8 Tập 1

Phần Đại số – Chương 1: Phép nhân và phép chia các đa thức

 • Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức
 • Bài 2: Nhân đa thức với đa thức
 • Bài 3, 4, 5: Những hằng đẳng thức đáng nhớ
 • Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung
 • Bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức
 • Bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử
 • Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp
 • Bài 10: Chia đơn thức cho đơn thức
 • Bài 11: Chia đa thức cho đơn thức
 • Bài 12: Chia đa thức một biến đã sắp xếp
 • Ôn tập chương 1 – Phần Đại số
 • Đề kiểm tra 15 phút Toán 8 Chương 1 Đại số
 • Đề kiểm tra 45 phút Toán 8 Chương 1 Đại số
 • Top 4 Đề thi Toán lớp 8 Giữa kì 1 năm 2021 – 2022 có đáp án

Phần Đại số – Chương 2: Phân thức đại số

 • Bài 1: Phân thức đại số
 • Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức
 • Bài 3: Rút gọn phân thức
 • Bài 4: Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức
 • Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số
 • Bài 6: Phép trừ các phân thức đại số
 • Bài 7: Phép nhân các phân thức đại số
 • Bài 8: Phép chia các phân thức đại số
 • Bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức
 • Ôn tập chương 2 – Phần Đại số
 • Đề kiểm tra 15 phút Toán 8 Chương 2 Đại số
 • Đề kiểm tra 45 phút Toán 8 Chương 2 Đại số
 • Top 4 Đề thi Học kì 1 Toán 8 có đáp án
Xem thêm:  Bao giờ xử lý xong các vi phạm?

Phần Hình học – Chương 1: Tứ giác

 • Bài 1: Tứ giác
 • Bài 2: Hình thang
 • Bài 3: Hình thang cân
 • Bài 4: Đường trung bình của tam giác, của hình thang
 • Bài 5: Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang
 • Bài 6: Đối xứng trục
 • Bài 7: Hình bình hành
 • Bài 8: Đối xứng tâm
 • Bài 9: Hình chữ nhật
 • Bài 10: Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước
 • Bài 11: Hình thoi
 • Bài 12: Hình vuông
 • Ôn tập chương 1 – Phần Hình học
 • Đề kiểm tra 15 phút Toán 8 Chương 1 Hình học
 • Đề kiểm tra 45 phút Toán 8 Chương 1 Hình học

Phần Hình học – Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác

 • Bài 1: Đa giác. Đa giác đều
 • Bài 2: Diện tích hình chữ nhật
 • Bài 3: Diện tích tam giác
 • Bài 4: Diện tích hình thang
 • Bài 5: Diện tích hình thoi
 • Bài 6: Diện tích đa giác
 • Ôn tập chương 2 – Phần Hình học
 • Đề kiểm tra 15 phút Toán 8 Chương 2 Hình học
 • Đề kiểm tra 45 phút Toán 8 Chương 2 Hình học

SBT Toán lớp 8 Tập 2

Phần Đại số – Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn

 • Bài 1: Mở đầu về phương trình
 • Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải
 • Bài 3: Phương trình đưa về dạng ax + b = 0
 • Bài 4: Phương trình tích
 • Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu
 • Bài 6 – 7: Giải bài toán bằng cách lập phương trình
 • Ôn tập chương 3
 • Đề kiểm tra 15 phút Toán 8 Chương 3 Đại số
 • Đề kiểm tra 45 phút Toán 8 Chương 3 Đại số
 • Top 4 Đề thi Toán lớp 8 Giữa kì 2 có đáp án

Phần Đại số – Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

 • Bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng
 • Bài 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
 • Bài 3: Bất phương trình một ẩn
 • Bài 4: Bất phương trình bạc nhất một ẩn
 • Bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
 • Ôn tập chương 4
 • Đề kiểm tra 15 phút Chương 4 Đại số<
 • Đề kiểm tra 45 phút Chương 4 Đại số<
 • Top 4 Đề thi Toán 8 Học kì 2 có đáp án

Phần Hình học – Chương 3: Tam giác đồng dạng

 • Bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác
 • Bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét
 • Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác
 • Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng
 • Bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất (c.c.c)
 • Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai (c.g.c)
 • Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba (g.g)
 • Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông
 • Ôn tập chương 3
 • Đề kiểm tra 15 phút Chương 3 Hình học
 • Đề kiểm tra 45 phút Chương 3 Hình học

Phần Hình học – Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều

A – Hình lăng trụ đứng

 • Bài 1: Hình hộp chữ nhật
 • Bài 2: Hình hộp chữ nhật (tiếp)
 • Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật
 • Bài 4: Hình lăng trụ đứng
 • Bài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng
 • Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng
Xem thêm:  Mộc thông là cây gì, có tác dụng gì?

B – Hình chóp đều

 • Bài 7: Hình chóp đều và hình chóp cụt đều
 • Bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đều
 • Bài 9: Thể tích của hình chóp đều
 • Ôn tập chương 4
 • Ôn tập cuối năm
 • Đề kiểm tra 15 phút Chương 4 Hình học
 • Đề kiểm tra 45 phút Chương 4 Hình học

Giải sách bài tập Toán 8 Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức

Bài 1 trang 5 SBT Toán 8 Tập 1:   Làm tính nhân:

a. 3x(5x2  – 2x – 1)

b. (x2+2xy -3)(-xy)

c. 1/2 x2y ( 2x3 – 2/5 xy2 -1)

Lời giải:

a. 3x(5x2 – 2x -1)

= 3x.5x2 + 3x.(-2x) + 3x.(-1)

= 15x3 – 6x2 – 3x

b. (x2+2xy -3)(-xy)

= (-xy). (x2 +2xy  3)

= (- xy).x2 + (- xy).2xy + (- xy).(-3)

= – x3y  2x2y2 + 3xy

Bài 2 trang 5 SBT Toán 8 Tập 1:   Rút gọn các biểu thức

a. x(2x2  3)  x2(5x + 1) + x2

b. 3x(x  2)  5x(1  x)  8(x2  3)

c. 1/2 x2(6x  3)  x(x2 + 1/2) + 1/2.(x + 4)

Lời giải:

a. x(2x2  3)  x2(5x + 1) + x2

= x. 2x2 + x.(- 3)  (x2. 5x + x2 .1) + x2

= (2x3  3x)  (5x3 + x2) + x2

= 2x3  3x  5x3  x2 + x2

= -3x  3x3

b. 3x(x  2)  5x(1  x)  8(x2  3)

= 3x.x + 3x .( -2)  [5x.1 + 5x. (- x)]  [8x2 + 8.(- 3)]

= (3x2  6x)  (5x  5x2)  (8x2  24)

= 3x2  6x  5x + 5x2  8x2 + 24

= ( 3x2 +5x2  8x2)- ( 6x + 5x) + 24

= – 11x + 24

c. 1/2 x2(6x  3)  x( x2 + 1/2) + 1/2.(x + 4)

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

= (3x3  3/2.x2)  (x3 + 1/2.x) + (1/2.x + 2)

= 3x3 – 3/2 x2  x3 – 1/2 x + 1/2 x + 2

= ( 3x3  x3 ) –  3/2. x2  (1/2 x – 1/2 x) + 2

= 2x3 – 3/2 x2 + 2

………………………………

………………………………

………………………………

Giải sách bài tập Toán 8 Bài 2: Nhân đa thức với đa thức

Bài 6 trang 6 SBT Toán 8 Tập 1:   6. Thực hiện phép tính:

a. (5x  2y)(x2  xy + 1)

b. (x  1)(x + 1)(x + 2)

c. 1/2.x2y2 (2x + y)(2x  y)

Lời giải:

a. (5x  2y)(x2  xy + 1)

= 5x.(x2  xy + 1)  2y(x2  xy + 1)

= (5x3  5x2y + 5x)  (2x2y  2xy2 + 2y)

= 5x3  5x2y + 5x  2x2y + 2xy2  2y

= 5x3  7x2y + 5x + 2xy2  2y

b. (x  1)(x + 1)(x + 2)

= (x2 + x  x  1)(x + 2)

= (x2  1)(x + 2)

= x2( x + 2)  1.(x +2)

= x3 + 2x2  x  2

c. 1/2.x2y2 (2x + y)(2x  y)

= 1/2.x2y2 (4x2  2xy + 2xy  y2)

= 1/2.x2y2 (4x2  y2)

= 1/2.x2.y2.4x2 +  1/2.x2y2. (-y2)

= 2x4y2 – 1/2.x2y4

Bài 7 trang 6 SBT Toán 8 Tập 1:   Thực hiện phép tính

a. (1/2 x  1)(2x  3)

b. (x  7)(x  5)

c. (x – 1/2 )(x + 1/2 )(4x – 1)

Lời giải:

a. (1/2 x  1) (2x  3)

= x2 – 3/2 x  2x + 3

= x2 – 7/2 x + 3

b. (x 7)(x 5)

= x2  5x  7x + 35

= x2  12x + 35

c. (x – 1/2 )(x + 1/2 )(4x – 1)

= (x2 + 1/2 x – 1/2 x – 1/4 )(4x – 1)

= (x2 – 1/4 )(4x – 1)

= 4x3  x2  x + 1/4

………………………………

………………………………

………………………………

Giải sách bài tập Toán 8 Bài 1: Tứ giác

Bài 1 trang 80 SBT Toán 8 Tập 1:   Tính tổng các góc ngoài của tứ giác (tai mỗi đỉnh của tứ giác chỉ chọn một góc ngoài).

Xem thêm:  Đề bài - bài tập cuối tuần toán 3 tuần 24
Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

Lời giải:

Ta có: A1 + B1 + C1 + D1 = 360o (tổng các góc của tứ giác)

+) Lại có: A1 + A2 = 180o ( hai góc kề bù).

B1 + B2  = 180o (hai góc kề bù)

C1 + C2 = 180o (hai góc kề bù)

D1 + D2 = 180o (hai góc kề bù)

Suy ra: A1 + A2 + B1 + B2 + C1 + C2 + D1 + D2 = 180o.4 = 720o

A2 + B2 + C2 + D2 = 720o  (A1 + B1 + C1 + D1)

= 720o  360o = 360o

Bài 2 trang 80 SBT Toán 8 Tập 1:   Tứ giác ABCD có AB = BC, CD = DA.

a. Chứng minh rằng BD là đường trung trực của AC.

b. Cho biết B = 100o, D = 70o, tính góc A và góc C.

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

Lời giải:

a. Ta có: BA = BC (gt). Suy ra điểm B thuộc đường trung trực của AC.

Lại có: DA = DC (gt). Suy ra điểm D thuộc đường trung trực của AC.

Vì B và D là 2 điểm phân biệt cùng thuộc đường trung trực của AC nên đường thẳng BD là đường trung trực của AC.

b. Xét ΔBAD và ΔBCD, ta có:

BA = BC (gt)

DA = DC (gt)

BD cạnh chung

Suy ra: ΔBAD = ΔBCD (c.c.c)

(BAD) = (BCD)

Mặt khác, ta có: (BAD) + (BCD) + (ABC) + (ADC) = 360o

Suy ra: (BAD) + (BCD)  = 360o  ((ABC) + (ADC) )

2(BAD) = 360o  (100o + 70o) = 190o

(BAD) = 190o : 2 = 95o

(BCD) = (BAD) = 95o

………………………………

………………………………

………………………………

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 8 hay khác:

 • Giải bài tập sgk Toán 8
 • Các dạng bài tập Toán 8 (có đáp án)
 • Top 75 Đề thi Toán 8 có đáp án

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack trả lời miễn phí!

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 8 có đáp án

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 – Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000  VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 – Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000  VNĐ

Học tốt Văn 8 – Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000  VNĐ                                                                                                                 xem tất cả

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/ Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải sách bài tập Toán 8 | Giải sbt Toán 8 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Sách bài tập Toán 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Back to top button