Giải bài vi.1, vi.2, vi.3, vi.4, vi.5, vi.6, vi.7 trang 100,101 sách bài tập vật lí 12

A. Năng lượng của phôtôn tia da cam này có giá trị trung gian giữa năng lượng của phôtôn tia đỏ và năng lượng của phôtôn tia vàng.

Bài VI.1, VI.2 trang 100 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

VI.1. Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra nếu chiếu ánh sáng hồ quang vào một tấm kẽm

A. tích điện âm.

B. tích điện dương

C. không tích điện.

D. được che chắn bằng một tấm thuỷ tinh dày.

VI.2. Chiếu ánh sáng nhìn thấy vào chất nào dưới đây có thể xảy ra hiện tượnỉ quang điện ?

A. Đồng. B. Bạc. C. Kẽm. D.Natri.

Đáp án:

VI.1
VI.2

D
D


Bài VI.3, VI.4, VI.5, VI.6, VI.7 trang 101 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

VI. 3.Trộn ánh sáng đỏ với ánh sáng vàng thì được ánh sáng màu da cam. Như vậy, ta có thể đưa ra kết luận nào dưới đây ?

A. Năng lượng của phôtôn tia da cam này có giá trị trung gian giữa năng lượng của phôtôn tia đỏ và năng lượng của phôtôn tia vàng.

B. Bước sóng của tia da cam này có giá trị trung gian giữa bước sóng của tia đỏ và bước sóng của tia vàng.

C.Tần số của ánh sáng da cam này có giá trị trung gian giữa tần số của ánh sáng đỏ và tần số của ánh sáng vàng.

D. Cả ba kết luận A, B, c đều sai vì ánh sáng màu da cam này không phải là ánh sáng đơn sắc.

Xem thêm:  Sơ đồ tư duy về động cơ điện một chiều

VI.4. Chiếu ánh sáng hồ quang vào xesi. Thành phần ánh sáng nào dưới đây sẽ không gây ra được hiện tượng quang điện ?

A. Thành phần hồng ngoại.

B. Thành phần ánh sáng nhìn thấy được

C.Thành phần tử ngoại .

D. Cả ba thành phần nêu trẽn.

VI.5. Chiếu ánh sáng nhìn thấy được vào chất nào dưới đây có thể gây ra hiện tượng quang điện trong ?

A. Điện môi. B. Kim loại,

C. Á kim. D. Chất bán dẫn

VI.6. Nguồn điện nào dưới đây hoạt động theo neuyên tắc biến quang năng thành điện năng ?

A. Pin Vôn-ta. B. Pin nhiệt – điện.

C. Acquy. D. Pi-n mặt trời.

VI.7. Sự phát sáng của vật (hay con vật) nào dưới đây thuộc loại quang – phát quang ?

A.Chiếc núm nhựa phát quang ở các công tắc điện.

B. Chiếc bóng đèn của bút thử điện,

D. Con đom đóm.

D. Màn hình vô tuyến.

Đáp án:

VI.3
VI.4
VI.5
VI.6
VI.7

D
A
D
D
A

Video liên quan

Back to top button