Giải bài c7, c8, c9 trang 121 sgk vật lí 9

+ Khi để thấu kính phân kì vào gần dòng chữ trên trang sách, nhìn qua thấu kính ta thấy hình ảnh dòng chữ bé đi so với khi nhìn trực tiếp, đó là do tính chất tạo ảnh của thấu kính phân kì khác hẳn với thấu kính hội tụ.

Bài C7 trang 121 sgk vật lí 9.

C7. Hình 44.5 vẽ thấu kính phân kì, quang tâm O. trục chính, hai tiêu điểm F và F’, các tia tới 1, 2.

Hãy vẽ tia ló của các tia tới này.

Hướng dẫn:

+ Tia ló của tia tới I kéo dài đi qua tiêu điểm F.

+ Tia ló của tia tơi 2 qua quang tâm, truyền thẳng không đổi hướng.


Bài C8 trang 121 sgk vật lí 9.

C8. Trong tay em có một kính cận thị. Làm thế nào để biết kính đó là thấu kính hội tụ hay phân kì ?

Hướng dẫn:

Kính cận là thấu kính phân kì. Có thể nhận biết như sau:

+ Phần rìa của thấu kính này dày hơn phần giữa.

+ Đặt thấu kính này gần dòng chữ. Nhìn qua kính thấy ảnh dòng chữ nhỏ hơn so với khi nhìn trực tiếp dòng chữ đó


Bài C9 trang 121 sgk vật lí 9.

C9. Trả lời câu hỏi nêu ra ở phần mở bài.

Hướng dẫn:

Thấu kính phân kì có những đặc điểm trái ngược với thấu kính hội tụ:

+ Phần rìa của thấu kính dày hơn phần giữa.

+ Chùm sáng tới song song với trục chính của thấu kính phân kì cho chùm tia ló phân kì

Xem thêm:  Miễn dịch cộng đồng là gì và vắc xin quan trọng ra sao trong đại dịch Covid-19?

+ Khi để thấu kính phân kì vào gần dòng chữ trên trang sách, nhìn qua thấu kính ta thấy hình ảnh dòng chữ bé đi so với khi nhìn trực tiếp, đó là do tính chất tạo ảnh của thấu kính phân kì khác hẳn với thấu kính hội tụ.

Video liên quan

Back to top button