Giải bài c1, c2, c3, c4, c5 trang 74, 75 sách giáo khoa vật lí 8

Xoa hai bàn tay vào nhau ta thấy tay nóng lên. Trong hiện tượng này đã có sự chuyển hóa năng lượng từ dạng nào sang dạng nào ? đây là sự thực hiện công hay truyền nhiệt

Bài C1 trang74 sgk vật lí 8

Các em hãy nghĩ ra một thí nghiệm đơn giản để chứng tỏ khi thực hiện công lên miếng đồng, miếng đồng sẽ nóng lên?

Hướng dẫn giải:

Mài miếng đồng vào nền bê tông 1 lúc lâu.


Bài C2 trang75 sgk vật lí 8

Các em hãy nghĩ ra một thí nghiệm đơn giải để minh họa việc làm tăng nhiệt năng của một vật bằng cách truyền nhiệt.

Hướng dẫn giải:

Thí nghiệm : Đun nước.


Bài C3 trang75 sgk vật lí 8

Nung nóng một miếng đồng rồi thả vào một cốc nước lạnh. Hỏi nhiệt năng của miếng đồng và của nước thay đổi như thế nào? Đây là sự thực hiện công hay truyền nhiệt?

Hướng dẫn giải:

Nhiệt năng của miếng đồng giảm, của nước tăng. Đây là sự truyền nhiệt.


Bài C4 trang75 sgk vật lí 8

Xoa hai bàn tay vào nhau ta thấy tay nóng lên. Trong hiện tượng này đã có sự chuyển hóa năng lượng từ dạng nào sang dạng nào ? đây là sự thực hiện công hay truyền nhiệt

Hướng dẫn giải:

Từ cơ năng sang nhiệt năng. Đây là sự thực hiện công.


Bài C5 trang75 sgk vật lí 8

Hãy dùng những kiến thức đã học trong bài để giải thích hiện tượng nêu ra ở đầu bài.

Xem thêm:  Giải bài 1, 2, 3 trang 150, 151 sgk hóa học 11 nâng cao

Hướng dẫn giải:

Một phần cơ năng đã biến thành nhiệt năng của không khí gần quả bóng. Của quả bóng và mặt sàn.

Video liên quan

Back to top button