Giải bài 61, 62, 63, 64 trang 33, 34 sgk toán 6 tập 2 – Bài – Trang – Phần số học

Chẳng hạn: (a){7 over 9} – {x over 3} = {1 over 9}) . Từ đó suy ra: ({x over 3} = {7 over 9} – {1 over 9}) hay ({x over 3} = {6 over 9} = {2 over 3})

Bài 61 – Trang 33 – Phần số học – SGK Toán 6 Tập 2

61. Trong hai câu sau đây có một câu đúng, một câu sai:

Câu thứ nhất : Tổng của hai phân số là một phân số có tửbằng tổng các tử, mẫu bằng tổng các mẫu.

Câu thứ hai : Tổng của hai phân số có cùng mẫu số là một phân số có cùng mẫu số đó và có tử bằng tổng các tử.

a) Câu nào là câu đúng?

b)Theo mẫu của câu đúng, hãy phát biểu tương tự cho hiệu của hai phân số cùng mẫu số.

Hướng dẫn giải.

a) Câu thứ hai đúng.

b) Hiệu của hai phân số cùng mẫu số là một phân số có cùng mẫu số và có tử bằng hiệu các tử.


Bài 62 – Trang 34 – Phần số học – SGK Toán 6 Tập 2

62. Một khu đất hình chữ nhật có chiềudài là(frac{3}{4})km, chiều rộng là(frac{5}{8})km.

a) Tính nửa chu vi của khu đất (tính bằng km)

b) Chiều dài hơn chiều rộng bao nhiêu kilômet ?

Hướng dẫn giải.

a) Nửa chu vi hình chữ nhật bằng(frac{11}{8})km.

b) Chiều dài hơn chiều rộng là(frac{1}{8})km.


Bài 63 trang 34 sgk toán 6 tập 2

Điền phân số thích hợp vào ô vuông:

Xem thêm:  Kỹ thuật xử lý ra hoa, xử lý ra quả trái vụ cây có múi

Hướng dẫn làm bài:

Coi phân số phải tìm là x rồi vận dụng quy tắc chuyển vế để tìm x.

Chẳng hạn: ({rm{c}}){1 over 4} – x = {1 over {20}}). Chuyển vế ta được:

(x = {1 over 4} – {1 over {20}} = {{5 – 1} over {20}} = {4 over {20}} = {1 over 5})

Đáp số: (a){{ – 3} over 4};b){{11} over {15}};c){1 over 5};d){{ – 8} over {13}})


Bài 64 trang 34 sgk toán 6 tập 2

Hoàn thành các phép tính:

a) ({7 over 9} – { ldots over 3} = {1 over 9})

b) ({1 over ldots } – {{ – 2} over {15}} = {7 over {15}})

c) ({{ – 11} over {14}} – {{ – 4} over ldots } = {{ – 3} over {14}})

d) ({ ldots over {21}} – {2 over 3} = {5 over {21}})

Hướng dẫn làm bài:

Thay dấu ba chấm bởi x rồi tìm x.

Chẳng hạn: (a){7 over 9} – {x over 3} = {1 over 9}) . Từ đó suy ra: ({x over 3} = {7 over 9} – {1 over 9}) hay ({x over 3} = {6 over 9} = {2 over 3})

Vậy x = 2

Đáp số: a) x = 2 ; b) x = 3; c) x = 7; d) x =19.

Video liên quan

Back to top button