Giải bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 271 sgk sinh học 12 nâng cao

Theo thuyết tiến hoá hiện đại, đơn vị tiến hoá cơ sở ở những loài giao phối là

Câu 6 trang 271 SGK Sinh học 12 nâng cao

Theo thuyết tiến hoá hiện đại, đơn vị tiến hoá cơ sở ở những loài giao phối là

A. cá thể.

B. quần thể.

C. nòi địa lí và nòi sinh thái.

D. loài.

Trả lời:

Đáp án B. quần thể.


Câu 7 trang 271 SGK Sinh học 12 nâng cao

Các nhân tố có vai trò cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hoá là

A. Quá trình giao phối và chọn lọc tự nhiên.

B. Quá trình đột biến và các cơ chế cách li.

C. Quá trình đột biến và biến động di truyền.

D. Quá trình đột biến và quá trình giao phối.

Trả lời:

Đáp án D. Quá trình đột biến và quá trình giao phối.


Câu 8 trang 271 SGK Sinh học 12 nâng cao

Nhân tố tiến hoá có vai trò định hướng cho quá trình tiến hoá nhỏ là

A. quá trình đột biến.

B. biến động di truyền.

C. chọn lọc tự nhiên.

D. các cơ chế cách li.

Trả lời:

Đáp án C. chọn lọc tự nhiên.


Câu 9 trang 271 SGK Sinh học 12 nâng cao

Mối quan hệ sinh học tạo cho cả hai loài đều cùng có lợi là

A. quan hệ hội sinh.

B. quan hệ hợp tác.

C. quan hệ cộng sinh.

D. cả B và C

Trả lời:

Đáp án D:cả B và C

Xem thêm:  Điểm sàn đại học 2021

Câu 10 trang 271 SGK Sinh học 12 nâng cao

Kích thước quần thể thể hiện ở

A. mật độ.

B. tỉ lệ đực/ cái.

C. mức sinh sản và mức tử vong.

D. cấu trúc tuổi.

Trả lời:

Đáp án C. mức sinh sản và mức tử vong.

Video liên quan

Back to top button