Giải bài 5.9, 5.10, 5.11 trang 17 sách bài tập vật lí 8

Một vật đang chuyển động thẳng đều với vận tốc V dưới tác dụng của hai lực cân bằng (overrightarrow {{F_1}})và (overrightarrow {{F_2}})theo chiều của lực (overrightarrow {{F_2}}). Nếu tăng cường độ của lực (overrightarrow {{F_1}})thì vật sẽ chuyển động với vận tốc:

Bài 5.9 trang 17 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Cặp lực nào trong hình 5.3 là cặp lực cân bằng ?

A. Trong hình a

B. Trong hình a và b

C. Trong hình c và d

D. Trong hình d

Giải

Chọn D


Bài 5.10 trang 17 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Nếu vật chịu tác dụng của các lực không cân bằng, thì các lực này không thể làm vật.

A. đang chuyển động sẽ chuyển động nhanh lên

B. đang chuyển động sẽ chuyển động chậm lại

C. đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều

D. bị biến dạng

Giải

=> Chọn C


Bài 5.11 trang 17 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Khi xe đạp, xe máy đang xuống dốc, muốn dừng lại một cách an toàn nên hãm phanh (thắng) bánh nào ?

A. Bánh trước

B. Bánh sau

C. Đồng thời cả hai bánh

D. Bánh trước hoặc bánh sau đều được

Giải

=> Chọn B


Bài 5.12 trang 17 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Một vật đang chuyển động thẳng đều với vận tốc V dưới tác dụng của hai lực cân bằng (overrightarrow {{F_1}})và (overrightarrow {{F_2}})theo chiều của lực (overrightarrow {{F_2}}). Nếu tăng cường độ của lực (overrightarrow {{F_1}})thì vật sẽ chuyển động với vận tốc:

Xem thêm:  Phiếu lý lịch tư pháp 2022

A. luôn tăng dần

B. luôn giảm dần

C. tăng dần đến giá trị cực đại, rồi giảm dần

D. giảm dần đến giá trị bằng không rồi đổi chiều và tăng dần

Giải

=> Chọn D

Video liên quan

Back to top button