Giải bài 5, 6, 7, 8 trang 22 sgk vật lí 10

6. Viết công thức tính quãng đường đi được của chuyển động nhanh, chậm dần đều. Nói rõ dấu của các đại lượng tham gia vào công thức đó. Quãng đường đi được trong các chuyển động này phụ thuộc vào thời gian theo hàm số dạng gì?

Bài 5 trang 22 sgk Vật lí 10

5. Gia tốc của chuyển động nhanh, chậm dần đều có dặc điểm gì? Gia tốc được đo bằng đơn vị nào? Chiều của véc tơ gia tốc của các chuyển động này có dặc điểm gì?

Trả lời:

Gia tốc của chuyển động cho biết vận tốc biến thiên nhanh hay chậm theo thời gian

– Chuyển động thẳng nhanh dần đều: a cùng dấu vớiv0

Chuyển động chậm dần đều: a ngược dấu vớiv0

– Đơn vị của gia tốc làm/s2


Bài 6 trang 22 sgk Vật lí 10

6. Viết công thức tính quãng đường đi được của chuyển động nhanh, chậm dần đều. Nói rõ dấu của các đại lượng tham gia vào công thức đó. Quãng đường đi được trong các chuyển động này phụ thuộc vào thời gian theo hàm số dạng gì?

Trả lời:

– Chuyển động nhanh dần đều:

s = v0t + 1/2at2

trong đó a cùng dấu vớiv0

– Chuyển động chậm dần đều:

s = v0t + 1/2at2

trong đó, a ngược dấu vớiv0

Quãng đường đi được trong các chuyển động này phụ thuộc vào thời gian theo hàm số bậc hai.


Bài 7 trang 22 sgk Vật lí 10

7. Viết phương trình chuyển động của của chuyển động thẳng nhanh, chậm dần đều?

Xem thêm:  Mẫu biên bản ghi nhận công nhân lấy trộm vật tư

Trả lời:

– Chuyển động thẳng nhanh dần đều:

x = x0 + v0t + 1/2at2

trong đó, a cùng dấu vớiv0

– Chuyển động thẳng chậm dần đều:

x = x0+ v0t + 1/2at2

trong đó, a ngược dấu vớiv0


Bài 8 trang 22 sgk Vật lí 10

8. Thiết lập công thức tính gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều theo vận tốc quãng đường đi được?

Trả lời:

Công thức tính gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều theo vận tốc quãng đường đi được:

v2 v02 = 2as

Video liên quan

Back to top button