Giải bài 5, 6, 7, 8 trang 207 sgk hóa học 11 nâng cao

Khi cho stiren tác dụng với hiđro có Pd xúc tác ở ({25^o}C) chỉ thu được etylbenzen. Muốn thu được etylxiclohexan phải tiến hành phản ứng ở (100 – {200^o}C), áp suất 100 atm. Hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng và giải thích.

Câu 5 trang 207 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Khi cho stiren tác dụng với hiđro có Pd xúc tác ở ({25^o}C) chỉ thu được etylbenzen. Muốn thu được etylxiclohexan phải tiến hành phản ứng ở (100 – {200^o}C), áp suất 100 atm. Hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng và giải thích.

Giải


Câu 6 trang 207 SGK Hóa học 11 Nâng cao

a) Để sản xuất cumen (isopopylbenzen) người ta cho benzen phản ứng với propen có xác tác axit, hãy viết phương trình hóa học của phản ứng.

b) Để sản xuất 1,0 tấn cumen cần dùng tối thiểu bao nhiêu ({m^3}) (đktc) hỗn hợp khí tách được từ khí crackinh gồm 60% propen và 40% propan (về thể tích)? Biết rằng hiệu suất phản ứng đạt 80%.

c) Hãy viết phương trình hóa học của phản ứng khi cho 1 mol cumen tác dụng với:

1 mol brom có mặt bột Fe; 1 mol brom có chiếu sáng

Giải


Câu 7 trang 207 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Nhà máy Dinh Cố có 2 sản phẩm chính: Khí hóa lỏng cung cấp cho thị trường, khí đốt cung cấp cho nhà máy điện Phú Mỹ.

a) Thành phần chính của mỗi sản phẩm đó là gì ?

Xem thêm:  Mẫu biên bản nghiệm thu kỹ thuật

b) Có nên chuyển tất cả lượng khí khai thức được thành khí hóa lỏng hay không ? Vì sao ?

Giải


Câu 8 trang 207 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Dầu mỏ hiện ta đang khai thác được chứa rất ít benzen. Em chọn phương án sản xuất benzen nào dưới đây, vì sao ? Viết các phương trình hóa học của phản ứng xảy ra:

Giải

Video liên quan

Back to top button