Giải bài 5, 6, 7, 8, 9 trang 34, 35 sách giáo khoa vật lí 6 – Câu trang

Vì trọng lượng của lực một vật luôn tỷ lệ với khối lượng của nó, nên trên bảng chia đọ của lực kế ta có thể không ghi trọng lượng mà ghi khối lượng của vật. Thực chất Cân bỏ túi chính là một lực kế lò xo.

Câu 5 trang 34 – Sách giáo khoa vật lí 6

Câu 5. Khi đo phải cầm lực kế ở tư thế như thế nào? tại sao phải cầm như thế:?

Giải:

Khi đo, phải cầm lực kế sao cho lò xo của lực kế luôn nằm ở tư thế thẳng đứng, vì lực cần đo, có phương thẳng đứng.


Câu 6 trang 34 – Sách giáo khoa vật lí 6

Câu 6. Hãy tìm nhưng con số thích hợp để điền vào chỗ trống trong những câu sau:

a) Một quả nặng có khối lượng 100g thì có trọng lượng (1) N.

b) Một quả cân có khối lượng (2) thì có trong lượng 2N.

c) Một túi đường có khối lượng 1 KG thì có trọng lượng (3).

Giải:

(1) 1;

(2) 200;

(3) 10 N


Câu 7 trang 35 – Sách giáo khoa vật lí 6

Câu 7. Hãy giải thích vì sao trên các cân bỏ tủi bán ở ngoài phố ngưới ta không chia độ theo đơn vị Niuton mà lại chia độ theo đơn vị kilogram? Thực tế các cân bỏ túi là dụng cụ gì?

Giải:

Vì trọng lượng của lực một vật luôn tỷ lệ với khối lượng của nó, nên trên bảng chia đọ của lực kế ta có thể không ghi trọng lượng mà ghi khối lượng của vật. Thực chất Cân bỏ túi chính là một lực kế lò xo.

Xem thêm:  Điều Cha Chưa Nói - Ali Hoàng Dương hợp âm

Câu 8 trang 35 – Sách giáo khoa vật lí 6

Câu 8. Về nhà, hãy làm thử một lực kế, phải nhớ chia độ cho lực kế đó.

Giải:

Dựa trên kiến thức đã học, học sinh tự tìm hiểu làm ở nhà


Câu 9 trang 35 – Sách giáo khoa vật lí 6

Câu 9. Một xe tải có khối lượng 3,2 tấn sẽ có trọng lượng bao nhiêu Niuton.

Giải:

32000 N.

Video liên quan

https://www.youtube.com/watch?v=PWuPI2pYJFo

Back to top button