Giải bài 42-43.1, 42-43.2, 42-43.3 trang 87 sách bài tập vật lí 9 – Bài

Đặt một điểm sáng S trước một thấu kính hội tụ và nằm trong khoảng tiêu cực (hình 42-43.1). Dựng ảnh Scủa điểm S qua thấu kính đã cho. Slà ảnh thật hay ảnh ảo?

Bài 42-43.1 trang 87 Sách bài tập (SBT) Vật lí 9

Đặt một điểm sáng S trước một thấu kính hội tụ và nằm trong khoảng tiêu cực (hình 42-43.1). Dựng ảnh Scủa điểm S qua thấu kính đã cho. Slà ảnh thật hay ảnh ảo?

Trả lời:

S tạo ra từ ảnh s là ảnh ảo (hình bên dưới)


Bài 42-43.2 trang 87 Sách bài tập (SBT) Vật lí 9

Hình 42-43.2 cho biết Δ là trục chính của một thấu kính, S là điểm sáng, Slà ảnh của S tạo bởi thấu kính đó.

Trả lời:

a) S là ảnh thật.

b) Vì điểm sáng S qua thấu kính cho ảnh thật nên thấu kính đã cho là thấu kính hội tụ.

Xác định quang tâm O, hai tiêu điểm F và F bằng cách:

– Nối S với S’ cắt trục chính của thấu kính tại O.

– Dựng đường thẳng vuông góc với trục chính tại O. Đó là vị trí đặt thấu kính.

– Từ S dựng tia tới SI song song với trục chính của thấu kính.Nối I với S cắt trục chính tại tiêu điểm F’. Lấy OF = OF.


Bài 42-43.3 trang 87 Sách bài tập (SBT) Vật lí 9

Trên hình 42-43.3 có vẽ trục chính Δ, quang tâm O, hai tiêu điểm F, Fcủa một thấu kính, hai tia ló 1, 2 cho ảnh Scủa điểm sáng S.

Xem thêm:  Ngữ pháp tiếng Hàn Tổng hợp Trung cấp 3

a. Vì sao em biết thấu kính đã cho là thấu kính hội tụ ?

b. Bằng cách vẽ hãy xác định điểm sáng S.

Trả lời:

a) Thấu kính đã cho là thấu kính hội tụ vì ảnh của điểm sáng đặt trước thấu kính là ảnh thật.

b) Xác định điểm sáng s bằng cách vẽ như hình 43.5

– Tia ló 1 đi qua tiêu điểm F, vậy tia tới là tia đi song song với trục chính của thấu kính.

– Tia ló 2 là tia đi song song với trục chính, vậy tia tới là tia đi qua tiêu điếm của thấu kính.

Video liên quan

Back to top button