Giải bài 4, 5, 6 trang 126 sgk vật lí 10

6.Một quả bóng đang bay ngang với động lượng(overrightarrow{p})thì đập vuông góc vào một bức tường thẳng đứng bay ngược trở lại theo phương vuông góc với bức tường với cùng độ lớn vận tốc. Độ biến thiên động lượng của quả bóng là:

Bài 5 trang 126 sgk vật lí 10

5.Động lượng được tính bằng.

A. N/s. B. N.s.

C. N.m. D. N.m/s.

Chọn đáp án đúng.

Hướng dẫn.

Chọn B.


Bài 6 trang 126 sgk vật lí 10

6.Một quả bóng đang bay ngang với động lượng(overrightarrow{p})thì đập vuông góc vào một bức tường thẳng đứng bay ngược trở lại theo phương vuông góc với bức tường với cùng độ lớn vận tốc. Độ biến thiên động lượng của quả bóng là:

A. (overrightarrow{0}). B.(overrightarrow{p}).

C. (2overrightarrow{p}). D.(-2overrightarrow{p}).

Chọn đáp án đúng.

Hướng dẫn.

Chọn D.


Câu 4 trang 126 SGK Vật lí 10

– Định luật bảo toàn động lượng:

Động lượng của một hệ cô lập là một đại lượng bảo toàn.

– Xét một hệ cô lập gồm hai vật nhỏ có khối lượng m1và m2tương tác nhau.

Theo định luật III Niu-tơn:

Áp dụng , ta được:

Nghĩalà biến thiên động lượng của hệ bằng 0 hay là động lượng của hệ không đổi.

Từ kết quả nhiều thí nghiệm, nhiều hiện tượng khác nhau, ta rút rađịnh luật bảo toàn động lượng.

Video liên quan

Xem thêm:  Liên danh Hưng Thịnh, Đèo Cả và Nam Miền Trung muốn khảo sát khu đất 15.000 ha tại Lâm Đồng
Back to top button