Giải bài 21, 22, 23, 24, 25 trang 157 sách bài tập sinh học 10

B. Các NST chị em tách nhau ở tâm động, cùng đóng xoắn và xếp thành một hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.

21. Nếu vượt qua điểm kiểm soát R tế bào nhân thực sẽ có hoạt động nào sau đây ?

A. Tổng hợp ARN yà prôtêin.

B.Nhân đôi trung thể chuẩn bị phân bào.

C. Hình thành thoi phân bào.

D. Tổng hợp ADN, tạo NST kép.

22. Trong nguyên phân đặc điểm nào sau đây không liên quan đến việc phân chia đồng đều NST ?

A. NST được nhân đôi ở kì trung gian, rồi lại được chia đôi ở kì cuối.

B. Các NST chị em tách nhau ở tâm động, cùng đóng xoắn và xếp thành một hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.

C. NST đóng xoắn cực đại rồi tách nhau ở tâm động, phân li đểu về hai cực của tế bào.

D. Sự phân chia tế bào chất.

23. Các kiểu phân bào khác nhau đều có chung đặc điểm :

A. Thu nhận tín hiệu, nhân đôi vật chất di truyền, đóng xoắn NST; phân đôi NST về 2 phía và phân chia tế bào chất.

B. Tổng hợp Prôtêin, sợi thoi phân bào, phân chia đều vật chất di truyền.

C. Trải qua các kì trung gian, kì đầu, kì giữa, kì sau và kì cuối.

D. Luôn mang tính chu kì, sinh trưởng rồi lại phân chia.

24. Trong cơ thể đa bào, một tế bào nào đó phân chia liên tục, không theo cơ Ị chế điều hoà phân bào sẽ dẫn đến

Xem thêm:  Đề bài - đề ra các biện pháp bảo vệ tránh các tác nhân có hại cho tim, mạch.

A. Cơ thể cao hơn, khoẻ mạnh.

B. Tạo khối u, gây bệnh ung thư.

C. Cơ thể béo phì

D. Cơ thể sinh trưởng, phát triển không cân đối.

25. Điều gì sẽ xảy ra nếu ở pha G2 không tổng hợp được các sợi thoi phân bào ?

A.NST không nhân đôi, tế bào không phân chia nên số lượng NST sẽ bị giảm đi một nửa.

B. NST nhân đôi, bộ NST không phân li về 2 cực tế bào nên số lượng NST .rong tế bào tăng lên gấp đôi.

C. NST không nhân đôi và cũng không phân li nên số lượng NST giữ nguyên là 2n.

D. NST vẫn nhân đôi và phân li bình thường nên số lượng NST là 2n.

Hướng dẫn

Video liên quan

Back to top button