Giải bài 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 trang 7, 8 sách bài tập vật lí 7

Đặt mắt ở một đầu thước, đầu kia của thước hướng về một nguồn sáng, nhìn dọc theo thước. Điều chỉnh hướng của thước sao cho điểm đầu của cạnh thước ở phía mắt che khuất điểm ở đầu kia của cạnh thước. Nếu tất cả các điểm trên cạnh thước cũng đều bị che khuất thì cạnh thước thẳng. Lí do là vi tia sáng phát ra từ nguồn đi theo một đường thẳng, bị đầu thước gần nguồn chặn lại nên không đến được các điểm khác cùng nằm trên đường thẳng ấy trên cạnh thước để đến mắt.

Bài 2.6 trang 7 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Trên hình 2.3 biểu diễn các tia sáng, mũi tên cho ta biết điều gì?

A. Ánh sáng đang chuyển động

B. Ánh sáng mạnh hay yếu

C. Ánh sáng truyền đi nhanh hay chậm

D. Hướng truyền của ánh sáng

Trả lời:

Chọn D:Hướng truyền của ánh sáng


Bài 2.7 trang 7 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Trong trường hợp nào dưới đây ánh sáng truyền theo đường thẳng?

A. Trong môi trường trong suốt

B. Đi từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác

C. Trong môi trường đồng tính

D. Trong môi trường trong suốt và đồng tính

Trả lời:

=> Chọn D. Trong môi trường trong suốt và đồng tính


Bài 2.8 trang 7 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Đặt một bóng đèn pin đang bật sáng trước một tấm bìa có đục một lổ thủng nhỏ O. Phải đặt mắt ở vị trí nào bên kia tấm bìa để có thể nhìn thấy dây tóc bóng đèn (hình2.4)

Xem thêm:  Kỹ thuật sản xuất lươn giống

A. Ở IB. Ở H

C. Ở KD. Ở L

Trả lời:

=> Chọn B. Ở H.Vì dây tóc bóng đèn, điểm O, H nằm trên 1 đường thẳng.


Bài 2.9 trang 8 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Chùm sáng do dây tóc bóng đèn pin (đèn đang bật sáng) phát ra có tính chất nào dưới đây?

A.Song song

B. Phân kì

C. Hội tụ

D. Đầu tiên hội tụ, sau đó phân kì

Trả lời:

=> ChọnB. Phân kì


Bài 2.10 trang 8 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Hình vẽ nào dưới đây biểu diễn đúng chùm tia sáng phát ra từ dây tóc bóng đèn đang sáng?

Trả lời:

=> Chọn A.


Bài 2.11 trang 8 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Làm thế nào để kiểm tra xem cạnh của một cái thước thẳng không? Mô tả cách làm và giải thích cách làm.

Trả lời:

Đặt mắt ở một đầu thước, đầu kia của thước hướng về một nguồn sáng, nhìn dọc theo thước. Điều chỉnh hướng của thước sao cho điểm đầu của cạnh thước ở phía mắt che khuất điểm ở đầu kia của cạnh thước. Nếu tất cả các điểm trên cạnh thước cũng đều bị che khuất thì cạnh thước thẳng. Lí do là vi tia sáng phát ra từ nguồn đi theo một đường thẳng, bị đầu thước gần nguồn chặn lại nên không đến được các điểm khác cùng nằm trên đường thẳng ấy trên cạnh thước để đến mắt.

Video liên quan

Xem thêm:  Quy định 22-QĐ/TW 2021 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng
Back to top button