Giải bài 2.1, 2.2, 2.3 trang 5,6 sách bài tập vật lí 11

2.3. Vào mùa hanh khô, nhiều khi kéo áo len qua đầu, ta thấy có tiếng nổ lách tách. Đó là do

Bài 2.1, 2.2, 2.3 trang 5,6 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 11

2.1. Môi trường nào dưới đây không chứa điện tích tự do ?

A. Nước biển. B. Nước sông.

C. Nước mưa. D. Nựớc cất.

Trả lời:

Đáp án D

2.2. Trong trường hợp nào dưới đây sẽ không xảy ra hiện tượng nhiễm điện do hưởng ứng ?

Đặt một quả cầu mang điện ở gần đầu của một

A. thanh kim loại không mang điện.

B. thanh kim loại mang điện dương,

C. thanh kim loại mang điện âm.

D. thanh nhựa mang điện âm.

Trả lời:

Đáp án D

2.3. Vào mùa hanh khô, nhiều khi kéo áo len qua đầu, ta thấy có tiếng nổ lách tách. Đó là do

A. hiện tượng nhiễm điện do tiếp xúc.

B.hiện tượng nhiễm điện do cọ xát.

C. hiện tượng nhiễm điện do hưởngứng.

D.cả ba hiện tượng nhiễm điện nêu trên.

Trả lời:

Đáp án B

Video liên quan

Xem thêm:  Nghiên cứu phát triển tôm và cá tra
Back to top button