Giải bài 13.5, 13.6, 13.7, 13.8 trang 19 sách bài tập hóa học 8

Biết rằng trong nước bọt có men amilaza làm chất xúc tác cho phản ứng của tinh bột với nước chuyển thành mantozơ (đường mạch nha) và một ít men mantaza làm chất xúc tác cho phản ứng của mantozơ với nước chuyển thành glucozơ.

Bài 13.5 Trang 19 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Nếu vô ý để giấm (bài tập 12.2 đã cho biết giấm là dung dịch chất nào) đổ lên nền gạch đá hoa (trong thành phần có chất canxi cacbonat) ta sẽ quan sát thấy có bọt khí sủi lên.

a)Dấu hiệu nào cho thấy đẩ có phản ứng hoá học xảy ra ?

b)Viết phương trình chữ của phản ứng, biết rằng sản phẩm là các chất canxi axetat, nước và khí cacbon đioxit.

Giải

a) Có chất khí sinh ra.

b) Axit axetic + Canxi cacbonat > Canxi axetat + Nước + Khí cacbon đioxit.


Bài 13.6 Trang 19 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Nước vôi (có chất canxi hiđroxit) được quét lên tường một thời gian sau đó sẽ khô và hoá rắn (chất rắn là canxi cacbonat).

a)Dấu hiệu nào cho thấy đã có phản ứng hoá học xảy ra ?

b)Viết phương trình chữ của phản ứng, biết rằng có chất khí cacbon đioxit (chất này có trong không khí) tham gia và sản phẩm ngoài chất rắn còn có nước (chất này bay hơi).

Giải

13.6. a) Tạo ra chất rắn không tan.

b) Canxi hiđroxit + Khí cacbon đioxit ­—- > Canxi cacbonat + Nước.

Xem thêm:  4 nhà leo núi tham gia chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2018 là ai?

Bài 13.7 Trang 19 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Sắt để trong không khí ẩm dễ bị gỉ (xem lại câu c, bài tập 12.2).

Hãy giải thích vì sao ta có thể phòng chống gỉ bằng cách bôi dầu, mỡ trên bề mặt các đồ dùng bằng sắt.

Giải

13.7. Sắt bị gỉ là do khi tiếp xúc với khí oxi và nước (có trong không khí ẩm) thì

xảy ra phản ứng hoá học. Sau phản ứng này sắt biến đổi thành chất gỉ màu

nâu đỏ (xem lại bài tập 12.2).

Việc bôi dầu, mỡ… trên bề mặt các đồ dùng bằng sắt là ngăn cách

không cho sắt tiếp xúc với không khí ẩm. Không có phản ứng hoá học

xảy ra nên phòng chống được gỉ.


Bài 13.8 Trang 19 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Biết rằng trong nước bọt có men amilaza làm chất xúc tác cho phản ứng của tinh bột với nước chuyển thành mantozơ (đường mạch nha) và một ít men mantaza làm chất xúc tác cho phản ứng của mantozơ với nước chuyển thành glucozơ.

Khi ta nhai cơm (trong cơm có tinh bột) có thể xảy ra hai phản ứng hoá học trên.

Hãy ghi lại phương trình chữ của hai phản ứng và giải thích vì sao khi nhai kĩ cơm ta thấy có vị hơi ngọt.

Giải

13.8. Các phương trình chữ của hai phản ứng :

Tinh bột + Nước (to )Mantozơ.

Mantozơ + Nước (to )Glucozơ.

Xem thêm:  Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 46 vở bài tập toán 2 tập 2

Nhai kĩ cơm để chia thật nhỏ tinh bột, đồng thời để nước bọt tiết ra có

đủ chất xúc tác cho phản ứng chuyển tinh bột thành mantozơ và phản

ứng chuyển mantozơ thành glucozơ. Vị ngọt có được là do có một ít hai

chất này.

Video liên quan

Back to top button