giải bài 1: viết: chữ hoa q tiếng việt 2 tập 2 chân trời sáng tạo

– Lia bút đến trước đường kẻ (ĐK) dọc 2, phía trên ĐK ngang 1, viết nét lượn. Đuôi nét lượn song song với nét cong kín và dùng bút giữa 2 ĐK ngang 1 và 2, sau ĐK dọc 3.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1: Viết chữ hoa Q

Lời giải chi tiết:

* Cấu tạo: gồm nét cong kín và nét lượn.

* Cách viết:

– Viết như chữ 0.

– Lia bút đến trước đường kẻ (ĐK) dọc 2, phía trên ĐK ngang 1, viết nét lượn. Đuôi nét lượn song song với nét cong kín và dùng bút giữa 2 ĐK ngang 1 và 2, sau ĐK dọc 3.

Câu 2

Câu 2: Viết ứng dụng: Quê hương tươi đẹp.

Video liên quan

Xem thêm:  Giải bài 56, 57, 58, 59 trang 124 sách giáo khoa toán 6 tập 1 - Bài trang
Back to top button