Giải bài 1, 2 trang 146 sách giáo khoa sinh học 8

Câu 2:Người say rượu chân nam đá chân chiêu là do rượu đã ngăn cản, ức chế sự dẫn truyền qua xináp giữa các tế bào có liên quan đến tiểu não. Tiểu não không điều khiển được các hoạt động phức tạp và giữ thăng bằng cơ thể một cách chính xác, nên người say rượu bước đi không vững.

Câu 1, câu 2 trang 146 sinh học lớp 8

Câu 1. Lập bảng so sánh cấu tạo và chức năng trụ não, não trung gian và tiểu não.
Câu 2. Giải thích vì sao người say rượu thường có biểu hiện chân nam đá chân chiêu trong lúc đi.

Trả lời:

Câu 1:

Câu 2:Người say rượu chân nam đá chân chiêu là do rượu đã ngăn cản, ức chế sự dẫn truyền qua xináp giữa các tế bào có liên quan đến tiểu não. Tiểu não không điều khiển được các hoạt động phức tạp và giữ thăng bằng cơ thể một cách chính xác, nên người say rượu bước đi không vững.

Video liên quan

Xem thêm:  Giải bài 146, 147, 148 trang 57 sgk toán 6 tập 1
Back to top button