Giải bài 1, 2 trang 105, 106 sgk toán 5

Mảnh đất đã cho được chia thàng một hình chữ nhật AEGD và hai hình tam giác AEB và BGC

Bài 1 trang 105 sgk trang 105

Tính mảnh đất có hình dạng như hình vẽ dưới đây, biết

AD = 63m

AE = 84m

BE = 28m

GC = 30m

Bài giải:

Mảnh đất đã cho được chia thàng một hình chữ nhật AEGD và hai hình tam giác AEB và BGC

Diện tích hình chữ nhật AEGD là: 84 x 63 = 5292 (m2)

Độ dài cạnh BG là: 28 + 63 = 91 (m)

Diện tích hình tam giác BGC là: 91 x 30 : 2 = 1365(m2)

Diện tích hình tam giác ABE là: 84 x 28 : 2 = 1176(m2)

Diện tích mảnh đất là: 5292 + 1365 + 1176 = 7833(m2)

Đáp số:7833(m2).


Bài 2 trang 106 sgk toán 5

Tính mảnh đất có hình dạng như hình vẽ dưới đây, biết

BM = 20,8m

CN = 38m

AM = 24,5m

MN = 37,4m

ND = 25,3m

Bài giải:

Mảnh đất được chia thành một hình thang BMCN là hai hình tam giác ABM và CND.

Diện tích hình thang BMCN là: (38 + 20,8) x 37,4 : 2 = 1099,56 (m2)

Diện tích hình tam giác ABM là: 24,5 x 20,8 : 2 = 254,8 (m2)

Diện tích hình tam giác CND là: 25,3 x 38 : 2 = 480,7 (m2)

Diện tích của mảnh đất là: 1099,56 + 254,8 + 480,7 = 1835,06(m2)

Đáp số:1835,06m2

giaibaitap.me

Video liên quan

Xem thêm:  Nếu Lúc Trước Em Đừng Tới
Back to top button