Giải bài 1, 2, 3 trang 74 sách giáo khoa toán 3 tập 1

Bài 3. Trong hội khỏe Phù Đổng, đội tuyển của một tỉnh đã giành được (8) huy chương vàng, số huy chương bạc nhiều gấp (3) lần số huy chương vàng. Hỏi đội tuyển đó đã giành được tất cả bao nhiêu huy chương?

Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 73 trang 74 sgk Toán 3

Bài 1

Bài 2. Số

Giải:

Bài 3. Trong hội khỏe Phù Đổng, đội tuyển của một tỉnh đã giành được (8) huy chương vàng, số huy chương bạc nhiều gấp (3) lần số huy chương vàng. Hỏi đội tuyển đó đã giành được tất cả bao nhiêu huy chương?

Giải:

C1

Số huy chương bạc là:

(8 times 3 = 24) (huy chương)

Tổng số huy chương là:

(8 + 24 = 32) (huy chương)

C2

Biểu thị số huy chương vàng là (1) phần, số huy chương bạc là (3) phần như thế.

Tổng số phần bằng nhau là:

(1 + 3 = 4) ( phần)

Tổng số huy chương là:

(8 times 4 = 32) ( huy chương)

Video liên quan

Xem thêm:  Đáp án sự kiện Liên quân 2022
Back to top button