Giải bài 1, 2, 3 trang 72 vở bài tập toán lớp 5 tập 1

3. Một vườn hoa hình chữ nhật có chiều rộng 18,5m, chiều dài gấp 5 lần chiều rộng. Hỏi diện tích vườn hoa đó bằng bao nhiêu mét vuông?

Đề bài

1. Đặt tính rồi tính

3,8 x 8,4 3,24 x 7,2 0,125 x 5,7

2. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp

a

b

a x b

b x a

2,5

4,6

2,5 x 4,6 = …………

3,05

2,8

5,14

0,32

Nhận xét: a x b = b x ……….

Phép nhân các số thập phân có tính chất giao hoán: Khi đổi chỗ hai thừa số trong một tích thì……………….

3. Một vườn hoa hình chữ nhật có chiều rộng 18,5m, chiều dài gấp 5 lần chiều rộng. Hỏi diện tích vườn hoa đó bằng bao nhiêu mét vuông?

Đáp án

1. Đặt tính rồi tính

2. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp

a

b

a x b

b x a

2,5

4,6

2,5 x 4,6 = 11,5

4,6 x 2,5 = 11,5

3,05

2,8

3,05 x 2,8 = 8,54

2,8 x 3,05 = 8,54

5,14

0,32

5,14 x 0,32 = 1,6448

0,32 x 5, 14 = 1,6448

Nhận xét: a x b = b x a

Phép nhân các số thập phân có tính chất giao hoán: Khi đổi chỗ hai thừa số trong một tích thì tích không thay đổi.

3.

Bài giải

Chiều dài vườn hoa hình chữ nhật là:

18,5 x 5 = 92,5

Diện tích vườn hoa hình chữ nhật là:

18,5 x 92,5 = 11711, 25 (m2)

Video liên quan

Xem thêm:  Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt 2 năm 2021 – 2022 sách Cánh diều
Back to top button