Giải bài 1, 2, 3 trang 67 vở bài tập toán 3 tập 2

2. Phân xưởng Một may được 4620 cái áo, phân xưởng Hai may được nhiều hơn phân xưởng Một 280 cái áo. Hỏi hai phân xưởng đó may được tất cả bao nhiêu cái áo ?

Câu 1, 2,3 trang 67 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 2

1. Đặt tính rồi tính :

36472 + 55418

78219 + 16758

85063 + 7892

47409 + 48566

81567 + 9278

9889 + 90111

2. Phân xưởng Một may được 4620 cái áo, phân xưởng Hai may được nhiều hơn phân xưởng Một 280 cái áo. Hỏi hai phân xưởng đó may được tất cả bao nhiêu cái áo ?

3. Hai hình vuông có cạnh đều bằng 3cm và ghép lại thành hình chữ nhật (như hình vẽ).

a. Tính diện tích hình vuông ABCD.

b. Tính chu vi hình chữ nhật ABMN

Giải :

1.

2.

Tóm tắt :

Bài giải

Số cái áo phân xưởng Hai may được là:

4620 + 280 = 4900 (cái)

Số cái áo hai phân xưởng may được

4620 + 4900 = 9520 (cái)

Đáp số: 9520 cái áo

3.

Bài giải

a. Diện tích hình vuông ABCD là:

3 x 3 = 9 (cm2)

b. Chiều rộng hình chữ nhật ABMN:

AB = 3cm

Chiều dài hình chữ nhật ABMN:

AD + DN = 3 + 3 = 6cm

Chu vi hình chữ nhật ABMN là:

(6 + 3) x 2 = 18 (cm)

Đáp số: a. 9cm2

b. 18cm

Video liên quan

Xem thêm:  "Dòng tiền của doanh nghiệp BĐS hiện nay cũng giống như oxy cho người bệnh Covid-19"
Back to top button