Giải bài 1, 2, 3 trang 37 sgk toán 5

(5tfrac{9}{10}); (82tfrac{45}{100}); (810tfrac{225}{1000}).

Bài 1 trang 37 sgk Toán 5

Đọc mỗi số thập phân sau:

9,4; 7,98; 25,477; 206,075; 0,307

Hướng dẫn giải:

– Chín phẩy bốn

– Bảy phẩy chín mươii tám

– Hai mươi lăm phẩy bốn trăm bảy mươi bảy

– Hai trăm linh sáu phẩy không trăm bảy mươi lăm

– Không phẩy ba trăm linh bảy


Bài 2 trang 37 sgk Toán 5

Viết các hỗn số sau thành số thập phân rồi đọc số đó:

(5tfrac{9}{10}); (82tfrac{45}{100}); (810tfrac{225}{1000}).

Hướng dẫn giải:


Bài 3 trang 37 sgk Toán 5

Viết các số thập phân sau thành phân số thập phân:

0,1; 0,02; 0,004; 0,095

Hướng dẫn giải:

0, 1 =(frac{1}{10}); 0,02 =(frac{2}{100})

0, 004 =(frac{4}{1000}); 0,095 =(frac{95}{1000})

Video liên quan

Xem thêm:  Lời bài hát Đâu Ai Dám Hứa
Back to top button