Giải bài 1, 2, 3 trang 129 sgk toán 4

Bài 3. Tại Hội Khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VI năm 2004, số huy chương vàng của đoàn học sinh tỉnh Đồng Tháp bằng(frac{5}{19})tổng số huy chương vàng của đoàn đã giành được, còn lại là huy chương bạc và huy chương đồng. Hỏi số huy chương bạc và huy chương đồng của đoàn Đồn Tháp bằng bao nhiêu phần tổng số huy chương mà đoàn đã giành được?

Kiến thức cần nhớ

Muốn trừ hai phân số cùng mẫu số, ta trừ các tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số

+ Giải bài tập

Bài 1: Tính

a) (frac{15}{16}-frac{7}{16}); b)(frac{7}{4}-frac{3}{4}); c)(frac{9}{5}-frac{3}{5}); d)(frac{17}{49}-frac{12}{49})

Giải

a)(frac{15}{16}-frac{7}{16} = frac{15 – 7}{16}= frac{8}{16})

b)(frac{7}{4}-frac{3}{4}= frac{7-3}{4}=frac{4}{4}=1)

c)(frac{9}{5}-frac{3}{5}= frac{9-3}{5}= frac{6}{5})

d)(frac{17}{49}-frac{12}{49}= frac{17 -12}{49}= frac{5}{49})

Bài 2. Rút gọn rồi tính:

a)(frac{2}{3}- frac{3}{9}); b)(frac{7}{5}- frac{15}{25}); c)(frac{3}{2}-frac{4}{8}); d)(frac{11}{4}-frac{6}{8})

Giải

a)(frac{2}{3}- frac{1}{3}= frac{2-1}{3}=frac{1}{3})

b)(frac{7}{5}- frac{15}{25}= frac{7}{5}- frac{3}{5}= frac{7-3}{5}= frac{4}{5})

c)(frac{3}{2}-frac{4}{8}=frac{3}{2}-frac{1}{2}= frac{3-1}{2}= frac{2}{2}=1)

d)(frac{11}{4}-frac{6}{8}= frac{11}{4}- frac{3}{4} = frac{11-3}{4}= frac{8}{4}=2)

Bài 3. Tại Hội Khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VI năm 2004, số huy chương vàng của đoàn học sinh tỉnh Đồng Tháp bằng(frac{5}{19})tổng số huy chương vàng của đoàn đã giành được, còn lại là huy chương bạc và huy chương đồng. Hỏi số huy chương bạc và huy chương đồng của đoàn Đồn Tháp bằng bao nhiêu phần tổng số huy chương mà đoàn đã giành được?

Giải

Số huy chương bạc và huy chương đồng đã giành được bằng:

(1-frac{5}{19}=frac{19}{19}- frac{5}{19}= frac{14}{19})(tổng số huy chương)

Đáp số: (frac{14}{19}) tổng số huy chương

Loigiaihay.com

Video liên quan

Xem thêm:  3 Cách nấu cá ngừ kho thơm cà chua đậm đà hấp dẫn cực bắt cơm
Back to top button