Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 61 sách giáo khoa toán 3 tập 1

Bài 2. Ngăn trên có 6 quyển sách, ngăn dưới có 24 quyển sách. Hỏi số sách ở ngăn trên bằng một phần mấy số sách ở ngăn dưới?

Bài 1, 2, 3 trang 61 sgk Toán 3

Bài 1. Viết vào ô trống (theo mẫu)

Số lớn

Số bé

Số lớn gấp mấy lần số bé?

Số bé bằng một phần mấy số lớn?

8

2

4

(frac{1}{4})

6

3

10

2

Giải:

Số lớn

Số bé

Số lớn gấp mấy lần số bé?

Số bé bằng một phần mấy số lớn?

8

2

4

(frac{1}{4})

6

3

2

(frac{1}{2})

10

2

5

(frac{1}{5})

Bài 2. Ngăn trên có 6 quyển sách, ngăn dưới có 24 quyển sách. Hỏi số sách ở ngăn trên bằng một phần mấy số sách ở ngăn dưới?

Giải:

Số sách ngăn dưới gấp số sách ngăn trên một số lần là:

24: 6 = 4 (lần).

Vậy số sách ngăn trên bằng (frac{1}{4})số sách ngăn dưới.

Bài 3. Số ô vuông màu đen bằng một phần mấy số ô vuông màu trắng.

Giải:

Có 1 ô vuông màu đen, 5 ô vuông màu trắng

Ta có: 5: 1 = 5 (lần)

Vậy số ô vuông màu đen bằng (frac{1}{5})số ô vuông màu trắng

Có 2 ô vuông màu đen, 6 ô vuông màu trắng

Ta có: 6: 2 = 3 (lần)

Vậy số ô vuông màu đen bằng (frac{1}{3})số ô vuông màu trắng

Có 2 ô vuông màu đen, 4 ô vuông màu trắng

Ta có: 4: 2 = 2 ( lần)

Vậy số ô vuông màu đen bằng (frac{1}{2})số ô vuông màu trắng.

Video liên quan

Xem thêm:  Bài 3 trang 117 sgk Sinh 11 nâng cao
Back to top button