Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 55 sách giáo khoa sinh học 11

Nước là dung môi , là môi trường cho các phảnứng xảy ra , nước tham gia trực tiếp vào quá trìnhoxi hóa nguyên liệu hô hấp. Vì vậy, nước trong cây liên quan trực tiếpđến cườngđộhô hấp.

Câu 1 trang 55 SGK Sinh học 11

Hô hấp ở cây xanh là gì?

Trả lời:

Hô hấp là quá trìnhoxi hóa nguyên liệu hô hấp ( glucozo,…)đến CO2, H2O và tích lũy năng lượngở dạng dễ sử dụng ATP.


Câu 2 trang 55 SGK Sinh học 11

Hô hấp hiếu khí có ưu thế gì so với hô hấp kị khí?

Trả lời:

Tích lũyđược nhiều năng lượng hơn từ 1 phân tử glucozođược sử dụng trong hô hấp: hô hấp hiếu khí / hô hấp kị khí =38/2=19 lần.


Câu 3 trang 55 SGK Sinh học 11

Trong những trường hợp nào thì diễn ra hô hấp kị khí ở cơ thể thực vật? Cho ví dụ?

Trả lời:

Khi thiếu khíoxi

VD: cây bị ngậpúng


Câu 4 trang 55 SGK Sinh học 11

Hãy khái quát những ảnh hưởng của môi trường đối với hô hấp của cây xanh?

Trả lời:

Hô hấp bao gồm các phảnứng hóa học với sự xúc tác của các enzim dođó phụ thuộc chặt chẽ vào nhiệtđộ.

Nước là dung môi , là môi trường cho các phảnứng xảy ra , nước tham gia trực tiếp vào quá trìnhoxi hóa nguyên liệu hô hấp. Vì vậy, nước trong cây liên quan trực tiếpđến cườngđộhô hấp.

Oxi tham gia trực tiếp vào việcoxi hóa các chất hữu cơ và là chất nhậnđiện tử cuối cùng trong chuỗi truyềnđiện tử . Thiếuoxi cây chuyển sang hô hấpkị khí rất bất lợi cho cơ thể cây.

Xem thêm:  Dù Có Cách Xa - Đinh Mạnh Ninh hợp âm

CO2 trong môi trường với hàm lượng cao làm cho hô hấp cây bịức chế.

Tóm lại: sự hô hấp của cây xanh phụ thuộc chặt chẽ vào môi trường.

Video liên quan

Back to top button