Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 47 vở bài tập toán 3 tập 1

e. 7 : x = 1 g. 6 : x = 6

1. Nối mỗi số trong phép chia với tên gọi của nó :

2. Tìm x :

a. 12 : x = 3

b. 21 : x = 7

c. 30 : x = 3

d. 25 : x = 5

e. 7 : x = 1

g. 6 : x = 6

3. Viết một phép chia :

a. Có số chia bằng thương

b. Có số bị chia bằng số chia

c. Có số bị chia bằng thương

4. Cho 6 hình tam giác , mỗi hình như hình sau :

Hãy xếp thành hình bên :

Bài giải

1.

2. a. 12 : x = 3 b. 21 : x = 7

x = 12 : 3 x = 21 : 7

x = 4 x = 3

c. 30 : x = 3 d. 25 : x = 5

x = 30 : 3 x = 25 : 5

x = 10 x = 5

e. 7 : x = 1 g. 6 : x = 6

x = 7 : 1 x = 6 : 6

x = 7 x = 1

3. Viết một phép chia :

a. Có số chia bằng thương là: 25 : 5 = 5.

b. Có số bị chia bằng số chia là: 25 : 25 = 1

c. Có số bị chia bằng thương là: 5 : 1 = 5

4.

Video liên quan

Xem thêm:  Thanh Hoá chấp thuận điều chỉnh chủ trương dự án nghỉ dưỡng hơn 1600 tỷ đồng
Back to top button