Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 38 sgk toán 2

4 + 9 = 13

Bài 1, 2, 3, 4 trang 38 sgk toán 2

Bài 1. Tính nhẩm:

a) 9 + 2 = 8 + 3 = 7 + 4 = 6 + 5 =

9 + 3 = 8 + 4 = 7 + 5 = 6 + 6 =

9 + 4 = 8 + 5 = 7 + 6 =

9 + 5 = 8 + 6 = 7 + 7 =

9 + 6 = 8 + 7 =

9 + 7 = 8 + 8 =

9 + 8 =

9 + 9 =

b) 2 + 9 = 3 + 8 = 4 + 7 = 5 + 6 =

3 + 9 = 4 + 8 = 5 + 7 =

4 + 9 = 5 + 8 =

5 + 9 =

Bài giải

a) 9 + 2 = 11 8 + 3 = 11 7 + 4 = 11

9 + 3 = 12 8 + 4 = 12 7 + 5 = 12

9 + 4 = 13 8 + 5 = 13 7 + 6 = 13

9 + 5 = 14 8 + 6 = 14 7 + 7 = 14

9 + 6 = 15 8 + 7 = 15

9 + 7 = 16 8 + 8 = 16 6 + 5 = 11

9 + 8 = 17 6 + 6 = 12

9 + 9 = 18

b) 2 + 9 = 11 3 + 8 = 11 4 + 7 = 11

3 + 9 = 12 4 + 8 = 12

4 + 9 = 13

5 + 6 = 11

5 + 7 = 12

5 + 8 = 13

5 + 9 = 14

Bài 2. Tính:

Bài giải

Bài 3. Hoa cân nặng 28kg, Mai cân nặng hơn Hoa 3kg. Hỏi Mai cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài giải

Số kg Mai cân nặng là:

28 + 3 = 31 (kg)

Đáp số: 31 kg

Bài 4. Trong hình bên:

a) Có mấy hình tam giác?

b) Có mấy hình tứ giác?

Bài giải

Ghi số vào hình:

a) Có 3 hình tam giác là : h2; h2; h3.

b) Có 3 hình tứ giác là : h(1,2); h(2,3); h(1,2,3(.

Video liên quan

Xem thêm:  Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Âm nhạc lớp 6 bộ Chân trời sáng tạo
Back to top button