Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 27 vở bài tập toán 3 tập 2

3. Mỗi xe chở 2715 viên gạch. Hỏi 2 xe như thế chở bao nhiêu viên gạch ?

1. Tính :

2. Đặt tính rồi tính :

1008 ⨯ 6

1006 ⨯ 8

1519 ⨯ 4

1705 ⨯ 5

3. Mỗi xe chở 2715 viên gạch. Hỏi 2 xe như thế chở bao nhiêu viên gạch ?

4. Tính chu vi một khu đất hình vuông có cạnh là 1324m.

Giải:

1.

2.

3. Tóm tắt

1 xe chở : 2715 viên gạch

2 xe chở : viên gạch ?

Bài giải

Số viên gạch có trong 2 xe là :

2715 ⨯ 2 = 5430 (viên)

Đáp số : 5430 viên.

4. Tóm tắt

Bài giải

Chu vi mảnh đất hình vuông là :

1324 ⨯ 4 = 5296 (m)

Đáp số : 5296m

Video liên quan

Xem thêm:  Cách chọn hoa cưới
Back to top button