Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 17 vở bài tập toán 3 tập 1

2. Vẽ thêm kim phút để đồng hồ chỉ thời gian tương ứng :

1. Viết vào chỗ chấm (theo mẫu) :

2. Vẽ thêm kim phút để đồng hồ chỉ thời gian tương ứng :

3. Viết vào chỗ chấm (theo mẫu) :

4. Nối (theo mẫu) :

Bài giải

1.

2.

3.

4.

Video liên quan

Xem thêm:  Bài 15 trang 108 SGK Đại số 11
Back to top button