Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 162, 163 sgk toán lớp 2

900 đồng – 200 đồng = 700 đồng 800 đồng – 300 đồng = 500 đồng

Bài 1, 2, 3, 4 trang 162, 163 SGK Toán lớp 2

Bài 1:

Bài 2: Số

Bài 3: Chú lợn nào chứa nhiều tiền nhất?

Bài 4: Tính

100 đồng + 400 đồng = 700 đồng + 100 đồng =

900 đồng – 200 đồng = 800 đồng – 300 đồng =

Bài giải:

Bài 1:

a) 200 đồng đổi được 2 tờ giấy bạc 100 đồng.

b) 500 đồng đổi được 5 tờ giấy bạc 100 đồng.

c) 1000 đồng đổi được 10 tờ giấy bạc 100 đồng.

Bài 2:

a) 600 đồng

b) 700 đồng

c) 800 đồng

d) 1000 đồng

Bài 3:

Chọn hình D

Bài 4:

100 đồng + 400 đồng = 500 đồng 700 đồng + 100 đồng = 800 đồng

900 đồng – 200 đồng = 700 đồng 800 đồng – 300 đồng = 500 đồng

Video liên quan

Xem thêm:  Giấy cho vay tiền 2021 - Mẫu giấy cho vay tiền cá nhân
Back to top button