Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 108 sách giáo khoa toán 3 tập 2

Tháng 8 có bốn ngày chủ nhật. đó là những ngày : 7, 14, 21, 28 tháng 8

Bài 1, bài 2 Tiết 105 trang 108 sgk Toán 3

Bài 1. Trả lời các câu hỏi sau đây:

Tháng này là tháng mấy? tháng sau là tháng mấy?

Tháng 1 có bao nhiêu ngày tháng 7 có bao nhiêu ngày?

Tháng 3 có bao nhiêu ngày tháng 10 có bao nhiêu ngày?

Tháng 6 có bao nhiêu ngày? Tháng 11 có bao nhiêu ngày?

Giải

Học sinh tự trả lời

Tháng 1 có 31ngày Tháng 7 có 31 ngày

Tháng 3 có 31 ngày Tháng 10 có 31 ngày

Tháng 6 có 30 ngày Tháng 11 có 30 ngày

Bài 2. Đây là tờ lịch tháng 8 năm 2005

8

Thứ hai

1

8

15

22

29

Thứ ba

2

9

16

23

30

Thứ tư

3

10

17

24

31

Thứ năm

4

11

18

25

Thứ sáu

5

12

19

26

Thứ bảy

6

13

20

27

Chủ nhật

7

14

21

28

Xem tờ lịch rồi trả lời các câu hỏi sau:

Ngày 19 tháng 8 là ngày thứ mấy?

Ngày cuối cùng của tháng 8 là ngày thứ mấy?

Tháng 8 có mấy ngày chủ nhật?

Chủ nhật cuối cùng của tháng 8 là ngày nào?

Giải

Ngày 19 tháng 8 là ngày thứ sáu

Ngày cuối cùng của tháng 8 là ngày 31 và là ngày thứ tư

Tháng 8 có bốn ngày chủ nhật. đó là những ngày : 7, 14, 21, 28 tháng 8

Chủ nhật cuối cùng của tháng 8 là ngày 28 tháng 8.

Video liên quan

Xem thêm:  Vocabulary - phần từ vựng - unit 10 tiếng anh 11 thí điểm
Back to top button