Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 8 vở bài tập toán 2 tập 2

3.Mỗi đĩa có 3 quả cam. Hỏi 8 đĩa như thế có tất cả bao nhiêu quả cam ?

1.Số ?

2.Số ?

3.Mỗi đĩa có 3 quả cam. Hỏi 8 đĩa như thế có tất cả bao nhiêu quả cam ?

Bài giải

.

.

.

4.Số ?

a) 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; . ; .

b) 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; . ; .

5.Số ?

Giải

1.Số ?

2.Số ?

3.Mỗi đĩa có 3 quả cam. Hỏi 8 đĩa như thế có tất cả bao nhiêu quả cam ?

Tóm tắt

Bài giải

Số quả cam có trong 8 đĩa là:

3 x 8 = 24 (quả)

Đáp số: 24 quả

4.Số ?

a) 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14.

b) 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21 ; 24.

5.Số ?

Video liên quan

Xem thêm:  Thông tư 332/2016/TT-BTC quy định mới về thu tiền sử dụng đất
Back to top button