Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 8 sách giáo khoa toán 3 tập 1

Bài 5.Khối lớp 3 có tất cả 165 học sinh, trong đó có 84 học sinh nữ. Hỏi khối lớp 3 có bao nhiêu học sinh nam?

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 8 sgk Toán 3

Bài 1. Tính:

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

a) 542 – 318 b) 727 – 272

660 – 251 404 – 184

Bài giải:

Bài 3.Điền vào ô trống:

Số bị trừ

752

621

950

Số trừ

426

246

215

Hiệu

125

231

Bài làm:

Số bị trừ

752

371

621

950

426

246

390

215

326

125

231

735

Bài 4.Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Ngày thứ nhất bán: 415 kg gạo

Ngày thứ hai bán : 325 kg gạo

Cả hai ngày bán : …. kg gạo ?

Bài làm:

Cả hai ngày bán được:

415 + 235 = 740 ( kg)

Đáp số: 749 kg

Bài 5.Khối lớp 3 có tất cả 165 học sinh, trong đó có 84 học sinh nữ. Hỏi khối lớp 3 có bao nhiêu học sinh nam?

Bài làm

Số học sinh nam của khối lớp 3 là :

165 – 84 = 81 ( học sinh)

Đáp số : 81 học sinh

Video liên quan

Xem thêm:  Parkview - Căn hộ Park View Bình Dương
Back to top button