Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 10 sgk toán 2

Bài 4. Từ mảnh vải dài 9dm, cắt ra 5dm để may túi. Hỏi mảnh vải còn lại dài mấy đề-xi-mét ?

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 10 sgk toán 2

Bài 1. Tính:

Giải

Bài 2. Tính nhẩm :

60 – 10 – 30 =

60-40 =

90 – 10 – 20 =

90-30 =

80 – 30 – 20 =

80-50 =

Giải

60 – 10 – 30 = 20

60 – 40 = 20

90 – 10 – 20 = 60

90 – 30 = 60

80 – 30 – 20 = 30

80 – 50 = 30

Bài 3. Đặt tính rồi tính hiệu, biết sô bị trừ và sô’ trừ lần luợt là :

a) 84 và 31; b) 77 và 53; c) 59 và 19.

Giải

Bài 4. Từ mảnh vải dài 9dm, cắt ra 5dm để may túi. Hỏi mảnh vải còn lại dài mấy đề-xi-mét ?

Giải

Độ dài mảnh vải còn lại là

9 – 5 = 4 (dm)

Đáp số: 4dm

Bài5.Khoanh vào chữ đặt truớc câu trả lời đúng :

Trong kho có 84 cái ghế, đã lấy ra 24 cái ghế. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu cái ghế ?

A. 24 cái ghế B. 48 cái ghế C. 60 cái ghế D. 64 cái ghế.

Giải

Chọn C

Video liên quan

Xem thêm:  Mở bài Nghị luận Cảnh ngày hè (Top 3 bài mẫu) - Văn mẫu 10 hay nhất
Back to top button