Giá trị cố hữu là gì

Tiếng ViệtSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

  1. Cố: cũ; hữu: bạn
  2. Cố: cũ; hữu: có

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ko˧˥ hiʔiw˧˥ ko̰˩˧ hɨw˧˩˨ ko˧˥ hɨw˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ko˩˩ hɨ̰w˩˧ ko˩˩ hɨw˧˩ ko̰˩˧ hɨ̰w˨˨

Danh từSửa đổi

cố hữu

  1. (xem từ nguyên 1) Bạn cũ. Lả lơi bên nói bên cười, bên mừng cố hữu, bên mời tân lang (Bích câu kỳ ngộ)

Tính từSửa đổi

cố hữu

  1. (xem từ nguyên 2).
  2. Sẵn có từ lâu. Đức tính cố hữu của dân tộc ta
  3. Thuộc một cách tự nhiên, không thể tách khỏi. Chuyển động là tính chất cố hữu của vật chất.

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  • Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển tiếng Việt miễn phí (chi tiết)
Xem thêm:  Xúc phạm hình ảnh, danh dự lãnh tụ, lãnh đạo 2021 phạt thế nào?
Back to top button