GETTING STARTED – getting started

1)A: Bạn muốn ghé thăm quốc gia nào?B: Mình muốn đến nước Anh.A: Tại sao?B: Bởi vì mình yêu câu lạc bộ MU và tôi muốn ghé thăm thành phố Manchester.2)A: Bạn muốn ghé thăm quốc gia nào?B: Mình muốn đến thăm Hoa Kỳ.A: Tại sao?B: Bởi vì mình muốn nhìn thấy Nhà Trắng / Tượng Nữ thần Tự do.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

GETTING STARTED.

Work with a partner.

(Hãy làm việc cùng bạn bên cạnh em.)

Bài 1

1. Match the names of the countries in the box with appropriate pictures / flags.

(Hãy ghép tên các nước trong khung với tranh hoặc cờ thích hợp.)

Ex: a. The United States of America

Lời giải chi tiết:

a. The United States of America b. Austrailia

c. Thailand d. Britain

e. Canada f. Japan

Tạm dịch:

a. The United States of America: Hoa Kỳ

b. Austrailia: Úc

c. Thailand: Thái Lan

d. Britain: Anh

e. Canada: Ca-na-da

f. Japan: Nhật Bản

Bài 2

2. Tellyourpartner which country you would like to visit and why?

(Hãy nói với bạn bên cạnh em thích đi thăm nước nào. Tại sao?)

Example:

A: Which country do you want to visit?

B: I’d like to visit Australia.

A: Why?

B: Because Australian people are friendly.

Lời giải chi tiết:

1)

A:Which country do you want to visit?

B:I’d like to visit Britain.

A:Why?

B:Because I love MU club and I want to visit Manchester City.

2)

A:Which country do you want to visit?

Xem thêm:  Phục hồi chức năng tiếng Trung là gì

B:I’d like to visit The United States of America.

A:Why?

B:Because I want to see the White House/ the Statue of Liberty.

Tạm dịch:

Ví dụ:

A: Bạn muốn ghé thăm quốc gia nào?

B: Mình muốn đến nước Úc.

A: Tại sao?

B: Bởi vì người Úc rất thân thiện.

1)

A: Bạn muốn ghé thăm quốc gia nào?

B: Mình muốn đến nước Anh.

A: Tại sao?

B: Bởi vì mình yêu câu lạc bộ MU và tôi muốn ghé thăm thành phố Manchester.

2)

A: Bạn muốn ghé thăm quốc gia nào?

B: Mình muốn đến thăm Hoa Kỳ.

A: Tại sao?

B: Bởi vì mình muốn nhìn thấy Nhà Trắng / Tượng Nữ thần Tự do.

Video liên quan

Back to top button