File Excel phân tích báo cáo tài chính

File Excel phân tích báo cáo tài chính mẫu

File Excel phân tích báo cáo tài chính

hoatieu.vn xin gửi tới bạn đọc file Excel phân tích báo cáo tài chính để bạn đọc cùng tham khảo. File Excel phân tích báo cáo tài chính bao gồm các phần bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, kết quả các chỉ tiêu tài chính… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về file Excel phân tích báo cáo tài chính tại đây.

File Excel tính tiền làm thêm giờ năm 2017

Mẫu phiếu nhập kho bằng Excel

File Excel tính tiền đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2017

File Excel phân tích báo cáo tài chính

Theo đó, File Excel phân tích báo cáo tài chính mẫu này bao gồm các phần sau đây:

1. Nhập bảng cân đối kế toán

2. Nhập báo cáo kết quả kinh doanh

File Excel phân tích báo cáo tài chính

3. Kết quả các chỉ tiêu tài chính

File Excel phân tích báo cáo tài chính

4. So sánh các chỉ tiêu tài chính

File Excel phân tích báo cáo tài chính

5. Dữ liệu cho biểu đồ

File Excel phân tích báo cáo tài chính

6. Xem biểu đồ

File Excel phân tích báo cáo tài chính

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Mẫu biên bản bù trừ công nợ - Biên bản bù trừ công nợ
Back to top button