Feel up to nghĩa là gì

Nghĩa từ Feel up

Ý nghĩa của Feel up là:

Ví dụ cụm động từ Feel up

Ví dụ minh họa cụm động từ Feel up:

– Someone FELT me UP in the club as I was trying to get to the bar. Ai đó đã sờ soạng tôi trong câu lạc bộ khi tôi đang cố đến chỗ quầy bar.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Feel up trên, động từ Feel còn có một số cụm động từ sau:

Xem thêm:  Nữ môi giới BĐS tiết lộ thu nhập 150 triệu/tháng và những bí mật người ngoài nghề hẳn chưa biết
Back to top button