eye sofa king we todd it là gì

eye sofa king we todd it có nghĩa là

bạn cũng vậy, chỉ cần đọcnhanh, bạn biết?

ví dụ

hey adrian! … yeah you … đọc này “Eye hem sofa king chúng ta todd ed!”Không có cách nào, Yeah, bạn thực sự là!

eye sofa king we todd it có nghĩa là

một cách hài hướcnói “Tôi rất chết tiệt“.Chủ yếu được sử dụng bởi những người say rượu để kẻ ngốc bạn bè của họ.

ví dụ

“hey anh chàng, đọc này.”
Eye M Sofa King We Todd Edhuh?”
“Này mọi người, James nói rằng anh ta chậm phát triển!”

Xem thêm:  Học phí Trường Đinh Tiên Hoàng Biên Hòa
Back to top button