Dựa vào đâu để So sánh sự nặng nhẹ của các nguyên tử

Hãy so sánh nguyên tử magie nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần so với

a)nguyên tử cacbon

b)nguyên tử lưu huỳnh

c)nguyên tử nhôm

Xem lời giải

Video liên quan

Xem thêm:  Cách khôi phục ảnh đã xóa trên Messenger
Back to top button