Đơn xin xác nhận để vay vốn ngân hàng

Mẫu đơn xin xác nhận để vay vốn dành cho sinh viên

Đơn xin xác nhận để vay vốn ngân hàng

Đơn xin xác nhận để vay vốn ngân hàng dùng cho sinh viên với những bảng điền về thông tin của cá nhân, từ đó gửi cho nhà trường để xác nhận, dùng để vay vốn cho ngân hàng. Mời các bạn tham khảo.

Điều kiện và thủ tục vay vốn ở Agribank

Giấy xác nhận vay vốn sinh viên

Mẫu hợp đồng vay vốn

Mời các bạn tham khảo mẫu text của Đơn xin xác nhận để vay vốn ngân hàng dành cho sinh viên:

CỘNG HÒA XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

Kính gửi: …………………………………..

Tên tôi là:…………………………………………. Nam (Nữ)………………………..

Năm sinh………………………….. là sinh viên có mã số ……………………….

Lớp ……………………… Khoa…………………………………………………………

Khóa…………………….. Trường………………………………………………………

Thời gian khóa học: từ …… tháng….. năm…. đến….tháng ….năm….

Họ và tên cha ( hoặc mẹ hoặc ng­ười đại diện theo pháp luật): …………..

Địa chỉ: Thôn (Ấp) ……………… Xã (Ph­ường, Thị trấn)…………………….

Huyện (Quận)…………………………… Tỉnh (Thành phố)……………………..

Tôi viết đơn này, xin nhà tr­ường xác nhận cho tôi là sinh viên đang học tại trường để gia đình tôi hoàn thành thủ tục vay vốn của Ngân hàng.

Xem thêm:  Mâm cơm tất niên gồm những gì? - Mâm cúng tất niên ngày Tết

…, ngày……tháng……năm…….

Ngư­ời làm đơn

(ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG

Trư­ờng …………………………. xác nhận anh (chị) ……………………………….

hiện nay đang là sinh viên lớp…………….. khoa………………………………………..

Khóa……….. của nhà trư­ờng.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button