Đơn đăng ký bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức

Mẫu đơn đăng ký bồi dưỡng nghề nghiệp

Đơn đăng ký bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức được sưu tầm và đăng tải là mẫu đơn ghi thông tin của người có nguyện vọng học bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp iên chức. Mời các bạn tham khảo.

Phiếu đăng ký bồi dưỡng chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp

1. Đơn đăng ký bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ

BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

Kính gửi: Ông Hiệu trưởng Trường ………

1. Họ và tên: ……………………………………………………………Nam: ……Nữ:…..

2. Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………Nơi sinh:………………………………

3. Địa chỉ thường trú: ………………………………Điện thoại:………………………………

4. Đơn vị công tác:………………………………

5. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: …………………………………..………….

6. Chức danh nghề nghiệp: …………………………………. Hạng:…………………………….

7. Đơn vị công tác:………………………………

8. Chức danh nghề nghiệp đăng ký học:

* Giáo viên THCS: Hạng I:……- Hạng II:……- Hạng III:……

* Giáo viên TH:…..- Hạng II:…..- Hạng III: – Hạng IV:……

* Giáo viên MN:…..- Hạng II:…..- Hạng III: – Hạng IV:…..

Tôi viết đơn này kính đề nghị Ông Hiệu trưởng Trường ……..cho tôi đăng ký theo học lớp Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên do quý trường tổ chức.

Tôi xin chấp hành các nội quy, quy định của Trường liên quan đến khóa học.

Ghi chú: Hồ sơ đính kèm: (bỏ vào một phong bì, cỡ 35 x 25 cm)

– Đơn đăng ký học

Xem thêm:  Giá Cá Thu tươi bao nhiêu 1Kg hôm nay 2022, Mua ở đâu?

– Bản sao Bằng tốt nghiệp cao nhất

– Bản sao CMND

– 02 ảnh 4cm x 6 cm

…………………., ngày……. tháng……… năm ……..

Người viết đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Đơn đăng ký bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ BỒI DƯỠNG THEO CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC

Kính gửi:…………….

1. Tên tôi là (chữ in hoa): ………………………………. Nam, nữ: ……………………

2. Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………..

3. Nơi sinh (Huyện, tỉnh): ……………………………………………………………………

4. Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………

5. Dân tộc………………………….Tôn giáo: …………….. Quốc tịch: ………………..

6. Số CMND: ……………………. Ngày cấp: ……………. Nơi cấp: …………………

7. Địa chỉ liên lạc: …………………………………………………………………………….

8. Số điện thoại: ………………………………. Email: ……………………………………

9. Đang công tác tại: …………………………………………………………………………

10. Hạng giáo viên đang đảm nhận: …………………………………………………….

Nay tôi có nguyện vọng học khóa bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên: ……………….. hạng: ………… do quý cơ quan tổ chức.

Tôi xin chấp hành các nội quy, quy định làm việc của quý cơ quan về khóa học.

…………, ngày … tháng … năm …

Người làm đơn

Hồ sơ đính kèm:

  • Đơn đăng ký học của học viên
  • Bản sao có công chứng văn bằng cao nhất
  • Giấy CMND photo công chứng
  • 2 ảnh thẻ 4×6

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Giáo dục – Đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Bài 4 trang 124 sgk Sinh 11 nâng cao
Back to top button