Điều kiện kinh doanh dịch vụ khu vui chơi cho trẻ em trong nhà

Thủ tục kinh doanh dịch vụ khu vui chơi cho trẻ em

Kinh doanh khu vui chơi cho trẻ em cần điều kiện gì?

Sau những giờ học căng thẳng, trẻ em thường muốn ba mẹ đưa đi vui chơi giải trí. Do vậy nhu cầu thành lập khu vui chơi trong nhà cho trẻ em ngày càng gia tăng. Tuy nhiên để kinh doanh dịch vụ khu vui chơi cho trẻ em trong nhà cần những thủ tục gì, mời các bạn tham khảo bài viết.

Tóm tắt câu hỏi:

Hiện nay tôi đang chuẩn bị mở một khu vui chơi cho trẻ trong nhà. Tuy nhiên, tôi chưa biết các quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề này:

  • Thủ tục mở như thế nào?
  • Quy định điều kiện kinh doanh, an toàn, cháy nổ?
  • Quy định về vệ sinh…

Có thể tư vấn giúp tôi về những thông tin trên được không. Chân thành cảm ơn.

Luật sư tư vấn:

1. Căn cứ pháp lý

+ Luật Doanh nghiệp 2014

+ Luật đầu tư 2014

+ Quyết định 337/2007/QĐ-BKHĐT

+ Nghị định 78/2015/NĐ-CP

2. Giải quyết vấn đề

Theo quy định của Luật đầu tư 2014 thì thành lập khu vui chơi, giải trí cho trẻ em không phải là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Vì vậy, sau khi xin Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bạn chỉ cần xin Giấy phép xây dựng để thực hiện khu vui chơi. Vì bạn không nói rõ tổng mức đầu tư đối với việc mở khu vui chơi giải trí trong nhà nên bạn có thể tham khảo nội dung sau:

Bước 1. Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Bạn có thể căn cứ vào quy mô, nguồn vốn đề xác định thành lập công ty hoặc hộ kinh doanh cá thể để hoạt động kinh doanh. Thủ tục đăng ký kinh doanh, bạn tham khảo thêm quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP. Hồ sơ đăng ký kinh doanh gồm:

Xem thêm:  Mẫu báo cáo số liệu thống kê một số nhiệm vụ theo quy định quý 3 năm 2019

Thủ tục thành lập công ty

Để đăng ký thành lập công ty, bên bạn phải lựa chọn 01 loại hình doanh nghiệp theo quy định Luật Doanh nghiệp 2014, như công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể.

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
  • Điều lệ công ty
  • Danh sách thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên), danh sách cổ đông sáng lập (đối với công ty cổ phần), danh sách nhà đầu tư nước ngoài
  • Bản sao Giấy tờ chứng minh cá nhân choặc tổ chức của thành viên hoặc cổ đông.
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư 2014.

– Nơi thực hiện: Sở kế hoạch đầu tư của tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

– Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc

Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Trong trường hợp quy mô kinh doanh của bạn nhỏ, bạn có thể lựa chọn hình thức đăng ký hộ kinh doanh cá thể. Căn cứ theo Điều 71, Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể:

“1. Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:

a) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có);

b) Ngành, nghề kinh doanh;

c) Số vốn kinh doanh;

d) Số lao động;

đ) Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.”

– Nơi thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện/quận

Xem thêm:  Đề thi Hóa lớp 10 học kì 2 trắc nghiệm có đáp án

– Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc

Đối với trường hợp đăng ký mã ngành nghề kinh doanh khu vui chơi trẻ em trong nhà, bạn có thể lựa chọn một trong những ngành nghề quy định tại mã 93 trong Quyết định 337/2007/QĐ-BKHĐT về mã ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Bước 2: Sau khi đã hoàn thành thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bạn cần làm thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng tùy theo quy mô và mức đầu tư

Các yếu tố có ảnh hưởng đến việc tiến hành các thủ tục và điều kiện để triển khai một sự án đầu tư bao gồm: Hình thức đầu tư, quy mô của dự án, địa điểm đầu tư,….Do bạn cung cấp quá chung chung, không rõ là là các bên dự định theo hình thức gì, quy mô dự án ra sao, địa điểm đầu tư cụ thể. Do vậy chúng tôi xin tư vấn về các thủ tục mà chủ đầu tư dự án có thể phải thực hiện để triển khai dự án đầu tư gồm:

– Thỏa thuận địa điểm đầu tư hoặc đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương chấp thuận về chủ trương đầu tư;

– Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, hoặc lập bản cam kết bảo vệ môi trường.

– Đăng ký đầu tư, thẩm tra dự án đầu tư;

Xem thêm:  Giải bài 113, 114, 115, 116 trang 29 sách bài tập toán lớp 7 tập 1

– Thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 (đối với dự án phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500).

– Thẩm định nhu cầu sử dụng đất của dự án (đối với dự án đầu tư trong nước. Trừ dự án nhóm A và dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước);

– Giao đất hoặc thuê đất, hoặc chuyển mục đích sử dụng đất;

– Thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy;

– Cấp giấy phép xây dựng (nếu có yêu cầu phải có giấy phép xây dựng).

Back to top button