Đi đi tiếng Trung là gì

Cùng lớp day tieng trung cap toc nắm bắt cho mình những câu giao tiếp bỏ túi hu dụng nhất cho mình, giúp việc giao tiếp tiếng trung trở nên dễ dàng hơn nhé!

https://www.youtube.com/watch?v=nZwXlnO11kE

CÁC CÂU GIAO TIẾP BỎ TÚI:

1. Ăn no rồi  Im full. 我饱了。(Wǒ bǎole.)
2. Bao nhiêu tiền  How much? 多少钱? (Duōshǎo qián?)
3. Bảo trọng  Take care! 保重! (Bǎozhòng!)

>>> Đăng ký: Trung tâm tiếng trung

>>> Tham khảo: Địa chỉ học tiếng trung tại Hà Nội

Xem thêm:  Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giảng viên số 47/2014/TT-BGDĐT
Back to top button